Skip to main content

Högtryck över Värmlands Museum - närmare 70 000 besökare i sommar

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2015 08:21 CEST

Många kände sig snuvade på sommarvärmen i år, men på Värmlands Museum har det varit ihållande högtryck juni till augusti. Besökarna har spenderat mer tid på museet och antalet besökare i utställningarna ökade med 33 procent jämfört med förra året. Både restaurangen och butiken vittnar om den bästa sommaren hittills försäljningsmässigt under juni och juli.

Det har i sommar rapporterats om höga besökssiffror på landets museer och Värmland är inget undantag. Under perioden juni till augusti ökade antalet betalande besökare med hela 33 procent jämfört med förra året. En kombination av det kalla sommarvädret och årets populära sommarutställning Retromania tros vara orsaken.

- Vi har sett att våra besökare spenderar mer tid hos oss i sommar. De går in i en utställning, vidare till butiken eller restaurangen och sedan tillbaka in i utställningarna. Vi upplever att det har varit mycket folk varje dag under juni och juli, säger länsmuseichef Åsa Hallén.

Även restaurangen och butiken redovisar goda försäljningssiffror i år, vilket troligtvis beror på en kombination av besökare som stannar länge i huset, ett bra sortiment kopplat till sommarens utställningar och ny proffsig skyltning i butiken.

Växlande besökssiffror på de fyra filialernaDyvelstens Flottningsmuseum märkte ett stort uppsving av besökare i samband med Cykelveckan i Karlstad, då cirka 130 personer anlände på cykel och passade på att ta paus, fika och gå in på museet. Även Lustenrundan var ett populärt inslag under sommaren. Totalt hade Dyvelstens Flottningsmuseum 2 823 besökare juni-aug.

Sedan Torsby Finnskogscentrum flyttade från Torsby till Lekvattnet inför sommarsäsongen 2014 har besökarantalet legat stabilt högt över tidigare nivåer.

- Den totala besökssiffran för Torsby Finnskogscentrum har förvisso minskat jämfört med förra året, då över 3 600 besökare kom i samband med den stora invigningen. Bortsett från det ligger vi i stort sett på samma nivå i år med 5 619 besökare, säger Lena Örtlund chef för enheten för Värdskap på Värmlands Museum.

Långbans Gruv- och kulturby har ökat besöksantalet med 26 procent sedan förra året. Medan von Echstedtska gården känt av en minskning. En regnig midsommarhelg gjorde att det kom ca 25 procent färre besökare än normalt. Det kalla sommarvädret och faktum att en stor del av besöket tillbringas utomhus kan ha påverkat besökarna.

- Det har annars varit en riktig museesommar i år, i det stora hela är vi mycket nöjda med sommarsäsongen. Nu jobbar vi för fullt med nästa stora internationella utställning Where do we migrate to? om migration, som öppnar om en vecka, säger Åsa Hallén.

Totalt sett hade Värmlands Museum med de fyra filialerna 69 571 besökare under sommarsäsongen 2015.

Vid frågor kontakta,

Lena Örtlund, Chef enheten för Värdskap, Tel 073-030 31 24


Besökssiffror juni-augusti 2014 2015
VÄRMLANDS MUSEUM - Entrésiffra 53 219 52 629
Betalande in i utställningarna 11 699 15 488
TORSBY FINNSKOGSCENTRUM 8 402* 5 619
LÅNGBAN GRUVBY OICH KULTURBY 6 759 8 500
VON ECHSTEDTSKA GÅRDEN 5 750 4 000**
DYVELSTENS FLOTTNINGSMUSEUM 2 025 2 823

*Kommentar: Av det totala antalet besökare på TFC sommaren 2014 så kom totalt 3613 besökare i juni, varav merparten vid invigningen av det nybyggda TFC 14 juni.

**Kommentar: En regnig midsommarhelg 2015 gjorde att det bara kom 700-800 besökare på midsommarfirandet, mot normalt 1000 p. I Säffle som helhet har turisterna varit färre 2015, enligt Käthy Nilsson på von E.

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.