Skip to main content

Invigning av Torsby Finnskogscentrum

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 22:43 CEST

Lördagen den 14 juni invigs Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet. Mitt i Finnskogen har Torsby kommun i samarbete med Värmlands Museum förvandlat den tidigare skolan till ett besökscentrum med utställning, bibliotek och kafé. Receptionen är en rökstuga 2.0. Byggnadens fasader har arkitektkontoret Bornstein Lyckefors klätt in med timmerstockar, som en hyllning till de finnar som med eldens hjälp bröt ny bygd i Värmland.

-  Finnskogscentrum är byggt som ett besökscentrum. När du kommer in i entrén har du utställning, reception med kafé och biblioteket alldeles runt dig. Vi som jobbar där finns nära. Utställningen tar avstamp i den angelägna historia som finns att berätta om de finnar som kom till norra Värmland på 1600-talet. Men det är landskapet som är berättelsens bokstavliga grund, säger Kersti Berggren, verksamhetsledare. I vår nya utställning vill vi lyfta fram alla de möten som sker mellan människor i landskapet. Vi vill också visa på hur viktigt det är att byta perspektiv på starka berättelser. 


Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med cirka en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst för att ge upplevelser och insikter om vad det är att vara människa, belysa samtidsfrågor och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en viktig mötesplats med ett rikt programutbud. Vi strävar efter delaktighet och vill nå alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bland annat genom våra fyra filialer.