Skip to main content

​Museibesöken ökade under 2016

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 16:00 CET

Pokémonjägare utanför Värmlands Museum sommaren 2016.

Besöksstatistiken från förra året är nu sammanställd och antalet museibesök fortsätter att öka. Totalt sett hade Värmlands Museum med von Echstedtska gården, Torsby Finnskogscentrum och Långbans gruv- och kulturby, 227 397 besökare under 2016, vilket är en ökning med 8 procent sett över hela året.

En fantastisk besökssommar med Dennis Hopper, den populära barnutställningen Inger och Lasse Sandbergs sagovärld, ny lekpark och många skolklasser kombinerat med Mikael Persbrandt, Lars Lerin och Pokémonboomen kompenserade det besökstapp som museet räknat med, p.g.a. rivningen av de gamla basutställningarna från 1998, samt beslutet om att placera verksamheten vid Dyvelstens Flottningsmuseum i malpåse. Men tappet uteblev alltså och istället ökade antalet besökare med 8 procent.

- Det är glädjande att se att den nationella trenden med ökande antal museibesök gäller även här i Värmland. Bra väder, attraktiva utställningar och ett mer komplett utbud på Sandgrund tror vi har spelat in. Nu ser vi fram emot ett spännande 2017 när arbetet med ombyggnaden av museet och nya basutställningarna verkligen kan ta fart, säger länsmuseichef Åsa Hallén.

Besöksstatistik Värmlands Museum
År 2016: 227 397 besökare
År 2015: 210 756 besökare
År 2014: 207 049 besökare

Underlaget för helåret 2016 är följande (2015 års siffror inom parentes):
Sandgrund: 206 622 (187 408)
von Echstedtska gården: 4 200 (4 000)
Torsby Finnskogscentrum: 8 481 (7 968)
Långban gruv- och kulturby: 8 094 (8 500)
Dyvelstens Flottningsmuseum: 0* (2 880)

*Besöksverksamheten lades i malpåse inför säsongen 2016 efter gemensamt beslut mellan Värmlands Museum och Forshaga kommun.

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.