Skip to main content

Norska kulturdepartementet besökte Värmlands Museum

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 18:07 CEST

Idag hade Värmlands Museum besök från Anno Museum i Norge tillsammans med representanter från norska kulturdepartementet, regionala och lokala politiker och tjänstemän från Hedmark, samt Norsk Skogfinsk Museum. Besöket är en del av en tvådagars studieresa för att ta del av hur finnskogens kulturarv tas tillvara och förmedlas i Värmland och Hedmark.

Resan inleddes igår med ett besök vid Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet där verksamhetschef Kersti Berggren tog emot och berättade om hur man arbetar med att bygga upp ett besökscentrum med det skogsfinska kulturarvet i centrum. En vidgad berättelse i skräddarsydda lokaler attraherar fler och bredare besöksgrupper.

Idag besöker gruppen Värmlands Museum i Karlstad där länsmuseichef Åsa Hallén berättar om länsmuseets verksamhet och samarbetet med Torsby kommun.

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.