Skip to main content

Nu är Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet invigt!

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2014 16:11 CEST

Nu är Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet invigt!

Finnskogscentrums invigning under lördagen med strålande sol, lokalproducerad mat och vacker musik lockade över tusen besökare. Bakom satsningen står Torsby kommun och Värmlands Museum.

Finnskogscentrums fokus är migration, med utgångspunkt i historien om finnar som sökt bättre liv i den västra rikshalvan. Idag befinner sig en tredjedel av jordens befolkning i migrationens rörelse. Det är det mest signifikativa för vårt sekel, efter klimatförändringen. Genom flytten till centrum av Finnskogen ges en möjlighet att bredda historien om den finska migrationen och berätta den på nytt utifrån vår tids stora frågor. 

Ur den svedjebrända svarta jorden spirar något ljust grönt, ett nytt liv. Det har gestaltats i utställningen såväl som i huset. Arkitekterna bakom är BornsteinLyckefors.

Åsa Hallén, landsantikvarie och chef för Värmlands Museum: "Detta är nordisk kulturhistoria med stor internationell potential. Vi har skapat en ny reseanledning till Värmland. Med Finnskogscentrum som nod vill vi att man ska hitta ut till de unika kulturmiljöerna i landskapet."

Kersti Berggren, verksamhetsledare vid Torsby Finnskogscentrum, säger: "Jag är överväldigad över mottagandet! Det här ser vi som ett startskott på en fortsatt diskussion kring en globalt viktig nutida samhällsfråga."

Ingemar Nordström, kulturchef Torsby kommun: "Det har varit en fantastisk dag i Finnskogen! Stark början på något riktigt bra."

Andreas Lyckefors, arkitekt BornsteinLyckefors: "Avgörande har varit beställarens mod. En viktig framgångsfaktor är att våga tro och satsa på något nytt och annorlunda. Därför har detta lyckats fullt ut."


Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med cirka en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst för att ge upplevelser och insikter om vad det är att vara människa, belysa samtidsfrågor och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en viktig mötesplats med ett rikt programutbud. Vi strävar efter delaktighet och vill nå alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bland annat genom våra fyra filialer.

Bifogade filer

PDF-dokument