Skip to main content

Pressinbjudan: JH Engström – CRASH​ | torsdag 7 september kl 11.00 på Värmlands Museum

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 09:30 CEST

JH Engström - CRASH visas på Värmlands Museum 8 september till 7 januari 2018. Foto: JH Engström

Välkommen på pressvisning av

JH Engström – CRASH
8.9 – 7.1 2018 Värmlands Museum

TID: torsdag 7 september kl 11.00
PLATS: Värmlands Museum

”Jag inser det inte till fullo först.
 Den gradvisa och smärtsamma insikten om en avgörande och våldsam förskjutning.
 Världen jag växte upp i står under hot. 
Landskapen breder ut sig vackra och orubbliga som alltid.
 De här landskapen har mött min blick sedan jag föddes. 
Nu kan jag inte längre se dem som innan.” - JH ENGSTRÖM

Utställningen CRASH på Värmlands Museum samlar flera av JH Engström senaste arbeten. Verken består av både stillbild och rörlig bild. Utställningstiteln CRASH har hämtats från boken med samma namn som släpps i samband med öppning av utställningen på Värmlands Museum. Boken är baserad på en serie landskapsbilder fotograferade i Värmland, närheten av JH Engströms hem i Smedsby Östra Ämtervik. Kollisionen mellan dessa besvärande vackra landskap och den ofrånkomliga medvetenheten om vad som sker i den ”stora världen” är det känslomässiga bränslet till de bilder som nu presenteras i boken CRASH (Akio Nagasawa, 2017)

För första gången visar nu JH Engström installationer med rörlig bild. Den nya kortfilmen HÄR / ICI / HERE närmar sig den ”lilla världen” och är en hyllning till det som omger JH Engström i vardagen, samtidigt som minnet från hans egen barndom och uppväxt i Värmland som har en viktig betydelse. Även i serien stillbilder från boken OCTOBER 2016 (the fear of leaving) närmar sig JH Engström det som omger honom dagligen och de platser han känner så väl.

Film installationen ORDET / LE MOT / THE WORD är ett pågående arbete som utgår från att lekfullt vända på talesättet ”en bild säger mer än tusen ord” till ”ett ord säger mer än tusen bilder.” Här lyfts det enskilda ordet fram som något vackert, dynamiskt och fantasieggande associativt. Ordet får här samma mångbottnade betydelse som ofta tillskrivs bilder.

2016 publicerade JH Engström boken REVOIR (Journal/Akio Nagasawa, 2016). Boken är en nytolkning av hans internationellt uppmärksammade och hyllade bok TRYING TO DANCE (Journal, 2004). En projektion med bilderna från REVOIR kommer att visas på utställningen CRASH.

Utställningen är producerad av Angie Åström.
Assistent till JH Engström är Carl Mikael Ström.

I samband med öppningen på Värmlands Museum släpps en ny fotobok av JH Engström med samma namn som utställningen. (Akio Nagasawa, 2017) Signerade ex av boken finns att köpa i museibutiken på Värmlands Museum.

Vid frågor kontakta,
Susanne Wilhelmsson, utställningsproducent Värmlands Museum tel 054-701 19 14
Johanna Henriksen, redaktionschef Värmlands Museum tel 054-701 19 21

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.