Skip to main content

Pressinbjudan: "Skärvor av 1700-talet – livet i 6 rum och kök" – Lars Sjöberg på von Echstedtska gården

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2019 15:37 CEST

Lars Sjöberg möblerar om på von Echstedtska gården i sommar.

Välkomna på pressvisning

TID: torsdag 23 maj kl 11.00
PLATS: von Echstedtska gården, Kila utanför Säffle

Lars Sjöberg kanske i första hand förknippas med IKEA:s 1700-tals kollektion eller den nyuppförda timrade herrgården Sörby utanför Nationalmuseum, men till sommaren förknippas han med von Echstedtska gården i Värmland.

Sommarens utställning på von Echstedtska gården berättar om 1700-talets herrgårdsliv. Den värmländska 1700-tals gården i Kila har tills nu varit inredd med möbler från Värmlands Museums samlingar, men till sommaren möbleras mangårdsbyggnaden om. Ambitionen är att med sommarens utställning återskapa ett herrgårdshem för att genom möbler, textilier och föremål illustrera ett fragment av en försvunnen epok. 1700-talets idéer och influenser är idag på många områden lika aktuella som för 250 år sedan. Med inspiration av utställningen vill vi jämföra vår tids diskussioner kring en hållbar framtid med en tid av funktion och nytta där hantverket var ett medel för att skapa den skönhet som vi än idag lockas av.

Lars Sjöberg är tecknare, skulptör, grafiker och författare. Han var tidigare intendent vid Nationalmuseum i Stockholm. Det var under de 36 åren på avdelningen för slottssamlingar som intresset för 1700-talets historiska byggnader, bevarande och invändiga möbleringar utvecklades. Efter att ha varit med och organiserat kurser i bebyggelsehistoria vid Stockholms universitet, fick han 1995 möjligheten att organisera och bygga upp utbildningar i Kramfors för snickare, tapetserare och smeder. Det var också under de åren som Lars Sjöberg engagerades sig i bevarandet av gamla samlingar som skingrats från svenska slott och herrgårdar.

Lars Sjöberg har tillsammans med sin fru Ursula skrivit ett flertal böcker om 1700-talets hus och inredningar, möbler, föremål samt bruksföremål. Under decennierna har han fördjupat sina kunskaper inom inredning från 1700-talet. Han har låtit reproducera möbler, tyger, glas och porslin. Sjöberg har en gedigen kännedom om hantverket med en tro på att förfluten kunskap kan inspirera vår samtid och framtid.

Vid frågor kontakta,
Susanne Wilhelmsson, utställningsproducent 070-266 03 74

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.