Skip to main content

​Svar på Öppet brev från Facebookgruppen "Rädda konsten i Värmland" 2016-01-29:

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 16:45 CET

Svar på Öppet brev från Facebookgruppen "Rädda konsten i Värmland" 2016-01-29:

Värmlands Museum är idag en nationellt känd arena för konst, något som många har uppskattat och vi är mycket stolta över. Det är resultatet av många personers arbete och det är vår ambition att fortsätta med detta. Vi har dock sett att vi har haft svårt att attrahera konstnärer som vill ställa ut p.g.a. att vi inte har kunnat betala MU-ersättning enligt statens avtal med konstnärsorganisationerna. Vi kommer därför att prioritera ersättning till konstnärerna enligt MU-avtalet fr. o. m. 2017, men har därmed inte möjlighet att permanent ha en fast anställd curator.

Museet kommer inte sluta visa samtidskonst. Just nu visar vi fem konstutställningar, varav tre med samtidskonst. En av årets största utställningssatsningar är den internationella samtidskonstutställningen Where do we migrate to?, samtidigt som vi visar Sett Sått Sitt och The Lost One. Den 20 mars öppnar ytterligare en stor konstutställning med verk av Bengt Olson. För museets konstutställningar är det jag som ansvarar tillsammans med den konstintendent som vi just nu rekryterar.

Konstkompetensen på museet kommer fortsättningsvis att finnas kvar, i form av en konstintendent och en konstpedagog, båda heltidstjänster. Flera andra av museets anställda besitter också kompetens och mångårig erfarenhet inom konstområdet. Flera av de tjänster vi nu rekryterar till kan också innebära att ytterligare kompetens på området tillförs.

Vad gäller inköp till museets samlingar har vi ändrat vår policy från att ha köpt ett verk från nästan varje utställning till att nu göra färre, större och kanske mer genomtänkta inköp. På grund av begränsade medel för inköp har vi tidigare endast kunnat köpa något litet varje gång, och inte alltid det bästa eller mest signifikativa för konstnären. Men det innebär också att våra inköp nu sker mer sällan.

Vi vill fortsätta vara en nationell arena för samtidskonst, men har tvingats göra tuffa prioriteringar för att anpassa oss till de ekonomiska förutsättningar som råder.

Väl mött!

Marie Östblom
Utställningschef

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.