Skip to main content

​Sveriges största museum finns i Värmland

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 07:33 CET

Pokémonjägare utanför Värmlands Museum sommaren 2016. Foto: Lars Sjöqvist/Värmlands Museum

Sveriges största museum är 1 572 km långt med en stark lokal förankring. Länsmuseerna är den aktör och arena för kultur- och samhällsfrågor som når ut över hela Sverige. Länsmuseerna tillsammans har en komplett geografisk täckning över hela landet. Sveriges största museum finns i 24 län med 450 295 kvadratkilometer uteplats.

För första gången har Sveriges länsmuseer gått samman till en gemensam röst. Under februari och mars bjuds alla riksdagsledamöter in till "sitt" länsmuseum. Möjligheten ges för 349 politiker att få en ökad kunskap om länsmuseernas viktiga uppdrag. Till Värmlands Museum är riksdagsledamöterna på Värmlandsbänken inbjudna måndag den 13 mars. (Exakta tider kommer senare)

- Tillsammans kan vi som Sveriges största museum ta upp aktuella frågor och driva samtal över hela landet på en gång. Vi vill nu samtala om kulturens avgörande betydelse i vår tid, inte minst som en öppen mötesplats för alla. Vi vill också påtala vikten av ökade statliga anslag till kulturen om vi även i fortsättningen skall leva upp till vårt rykte om kvalitet, kunskap och högt förtroende, säger Lena Melesjö Windahl, ordförande för Värmlands Museum.

- För många i Sverige är det egna Länsmuseet det första man tänker på, både som museum och kunskapskälla. Länsmuseet finns i det län det verkar för att ge det rumsliga och tidsmässiga perspektivet på platsen. I Värmland är museet en oerhört viktig demokratisk mötesplats öppen för alla, säger Richard Axinger, vice ordförande för Värmlands Museum.

- Vi kommer att berätta för våra politiker om vår vision med det framtida museet och om ombyggnadsplanerna som snart blir verklighet, men också om verksamheten ute i länet där vi gör ett viktigt kulturmiljöarbete i många kommuner, samt om våra högaktuella utställningar och program, säger länsmuseichef Åsa Hallén.

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.