Skip to main content

Utställning om propaganda öppnar 30 juni

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2018 16:11 CEST

Välkomna på pressvisning!

TID: torsdag 28 juni kl 10.00
PLATS: Värmlands Museum
Medverkande från Värmlands Museum och Forum för levande historia.

I samband med höstens val visar Värmlands Museum utställningen ”Propaganda – Risk för påverkan”. Utställningen tar upp kritiskt tänkande, propaganda och påverkan ur ett historiskt och nutida perspektiv. Syftet är att stärka besökarnas förmåga att kritiskt granska och ifrågasätta manipulerade budskap i sin vardag. Utställningen är producerad av Forum för levande historia och öppnar i Karlstad 30 juni.

I dagens samhälle översköljs vi med mängder av information och budskap där avsändare försöker påverka tankar och beteenden. För att kunna sovra och välja bland alla manipulativa och intoleranta budskap som möter oss i vår vardag är det viktigt att vi ständigt ifrågasätter källor och avsändare.

Syftet med utställningen är att besökarna ska bli bättre källkritiskt rustade, kunna granska och ifrågasätta information som vill få oss att känna hat och skapa fördomar mot andra. Ambitionen är också att stärka människors förmåga att stå upp för alla människors lika värde.

I utställningen behandlas kritiskt tänkande, propaganda och källkritik, både ur ett historiskt perspektiv och hur det ser ut i dag. Besökarna får bland annat ta del av hur ”det goda samhället” gestaltades i den nazityska och sovjetiska propagandan under 1930- och 1940-talet.

Andra innehållsbitar är dagens mediesamhälle, vad som styr medieflödet och hur mottagliga människor är för påverkan. Besökarna uppmuntras också att reflektera över de manipulerande budskap som de själva möter i sin vardag.

Huvudmålgruppen är skolelever i årskurs 7-9 och gymnasiet som kan boka pedagogledda workshopar i samband med sitt besök. Utställningen vänder sig också till den kulturintresserade allmänheten.

”Propaganda – Risk för påverkan” öppnar på Värmlands Museum 30 juni och visas fram till 2 december 2018.

_____

Vernissage lördag 30 juni kl 13!

Introduktion till utställningen med Erika Aronowitsch från Forum för levande historia.

Invigningstalare Berit Högman, tidigare riksdagsledamot och utredare av ”Jakten på makten - om hat och hot mot politiker”, nu landshövding i Västernorrland.

Därefter panelsamtal ”Att lyssna på vad den andre säger – om tonläget i den offentliga debatten.” 
Ett samtal under ledning av journalisten Annika Lindqvist och en panel bestående av personer som i sin vardag kan följa och möta åsikter och tankar i offentligheten idag.
Malin Kling Uddgren, insändarredaktör NWT
Jenny Westling, präststuderande, tidigare kommunikationskonsult
Peter Franke, politisk redaktör Värmlands Folkblad
Stina Samuelsson, lärarstudent

Varmt välkomna!

_____

Vid frågor kontakta,

Susanne Wilhelmsson, utställningsproducent Värmlands Museum 054-701 19 14
Johanna Henriksen, redaktionschef Värmlands Museum 054-701 19 21
Johan Rahm, presskontakt Forum för levande historia 08-723 87 66

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet som arbetar för alla människors lika värde. Vår uppgift är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. 

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än 200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24 länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.