Skip to main content

Värmland i Washington DC hela våren

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2014 12:22 CET


Den 18 februari inviger Svenska ambassaden i Washington DC sitt tema Going Glocal. I samband med det har Värmlands museum fått en särskild inbjudan att visa upp Värmland genom konst och kultur på House of Sweden.

-Värmland utmärker sig som kulturregion i många sammanhang och vi är glada över att kunna bygga vidare på de kontakter som etablerades i samband med Värmland tog över utställningen 1001 Inventions från Washington. Jag ser mycket fram emot den här våren där Värmland kommer att visa upp spännande delar av sitt kulturella och konstnärliga landskap, säger Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör i Washington DC.

Under 2014 anordnar svenska ambassaden i Washington DC en rad arrangemang på temat Going Glocal. Det handlar om att se lokala möjligheter sprungna ur globaliseringen. Programmet bygger på frågor som stod i fokus när President Barack Obama besökte Sverige förra året, exempelvis fri handel, global utveckling, klimat och hållbarhet.

Värmlands Museum har bjudits in för att visa Värmland med konst och kultur, och Värmland kommer att finnas representerat på olika sätt från och med den 18 februari till och med den 6 juni under rubriken Värmland - Stories to be told.

Den 18 februari invigs bland annat fotoutställningen om von Echstedtska gården med bilder tagna av fotograf Lars Sjöqvist, Värmlands museum och installationen Future is a long story av Ingalena Klenell i nära samarbete med Käthy Nilsson, Värmlands Museum. Boken Värmland – Stories to be told, producerad av Firewater, kommer att delas ut. April månad är dock den stora ”Värmlandsmånaden” och den 4 april invigs Ingalena Klenells glasinstallation Homeland i den vackra Anna Lindsalen på House of Sweden.

- House of Sweden är en fantastisk plats att få ställa ut på. Jag är glad och stolt över att museet har fått denna förfrågan och att det är just konst och kultur som efterfrågas, säger Åsa Hallén, chef för Värmlands museum.

- Vi kommer att visa Värmland under fyra månader och har valt att lyfta fram svenskt 1700-tal genom von Echstedtska gården och värmländska grundelement som skog, vatten, järn, glas och papper. Ingalena Klenell har som konstnärlig ledare gjort ett fantastiskt arbete och tack vare BillerudKorsnäs AB kan vi visa hur det senaste i teknikutveckling och konst kan befrukta varandra, fortsätter hon.

Utöver utställningarna planeras en rad aktiviteter under våren. Exempelvis kommer filmen om Monica Z troligen att visas i samband med en filmfestival och flera värmländska aktörer planerar evenemang.

- Det är roligt att se att de goda relationer som skapades när Värmland tog över stafettpinnen för världsutställningen 1001 inventions fortsätter att utvecklas. Att vi bjuds in på det här sättet till ambassaden innebär en fantastisk möjlighet för våra värmländska företag och organisationer att visa upp Värmland och knyta värdefulla kontakter, säger Tomas Riste, regionråd.

- Det här är väldigt bra för Värmland och ligger helt i linje med den Värmlandsstrategi vi nyligen antagit. Där slår vi fast att vi ska öka kännedomen om den värmländska berättartraditionen och Värmland som kulturlän. Samarbetet med House of Sweden är ett kvitto på att vi redan har kommit långt i det arbetet, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.

Vid invigningen den 18 februari representeras Värmland av konstnären Ingalena Klenell, av Värmlands Museums intendent på von Echstedtska gården Käthy Nilsson samt av Värmlands museums chef Åsa Hallén.


Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med cirka en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst för att ge upplevelser och insikter om vad det är att vara människa, belysa samtidsfrågor och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en viktig mötesplats med ett rikt programutbud. Vi strävar efter delaktighet och vill nå alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bland annat genom våra fyra filialer.