Skip to main content

Vi bygger nya fasta utställningar

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2016 14:45 CEST

Äntligen får vi möjlighet att påbörja arbetet med förnyelsen av våra fasta utställningar. Beslut har fattats av ledningen på Värmlands Museum och fastighetsägaren Landstingsfastigheter. Den här veckan inleds arbetet med att anpassa lokalerna inför bygget av nya utställningar om Värmlands historia. Fyra nya utställningar planeras – en om Värmland, en om Karlstad, en utställning för barn och ett ”makerspace”.

Från början fanns totalt tio utställningsrum som var tänkta att stå i cirka tio år. Nu har det snart gått 20 år. Redan i den dokumentation som togs fram under planeringen av nuvarande utställningar framgår att det ska finnas möjlighet att förnya dem. Sedan tidigare har Region Värmland och Karlstads kommun beviljat ekonomiska medel för att påbörja arbetet som nu drar igång.

- Det finns så många berättelser om Värmland. Många berättelser som inte blivit berättande ännu. De nya fasta utställningarna kommer spegla mångfald genom historien och berätta om människor som levt under olika livsvillkor, både i det långa och korta perspektivet, säger länsmuseichef Åsa Hallén.

Tillfälliga utställningar och program presenteras som vanligt under hela byggperioden.

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.