Skip to main content

Bra resultat för Västerås stad 2012

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 14:15 CET

Västerås stad har sammanställt bokslutet för 2012. Det preliminära resultatet för året visar på ett överskott på 226 miljoner kronor, inklusive reavinster. I det ingår fastighetsförsäljningar och försäljningar av tomträtter.

Bokslutet presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari. Resultatet exklusive reavinster är +182 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var +90 miljoner kronor.

En bidragande orsak till stadens goda bokslut är att skatteintäkterna blev 42 miljoner kronor högre än beräknat. Därtill fick Västerås stad 44 miljoner kronor från regeringen i prestationsbaserade medel för kommuner som nått målen i vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 3,8 procent, samtidigt som verksamheternas nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 2,5 procent. Sammantaget har stadens verksamheter hållit sina budgetar under 2012.