Skip to main content

Eva Lilja ny näringslivsdirektör i Västerås stad

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 16:19 CET

Eva Lilja blir ny näringslivsdirektör i Västerås stad och även vd för bolaget Västerås Marknad och Näringsliv AB. Eva tillträder sin tjänst den 1/3 2016.

Eva Lilja har de senaste åren arbetat som näringslivsdirektör i två grannkommuner, Eskilstuna och nu senast Örebro.

– Västerås stad ska vara bäst på att ge service till företag. Eva Lilja står för kombinationen stark strategisk och analytisk förmåga och operativ kraft. Därmed uppfyller hon alla kriterierna för vad det innebär att ha båda dessa roller, och vi är övertygade om att hon på bästa sätt kommer att driva vårt näringslivsarbete framåt mot de mål vi satt upp, säger Bo Dahllöf, stadsdirektör.

Eva Lilja har även erfarenhet från såväl Mälardalens högskola, som industribranschen och småföretagarområdet.

– Att få komma till Västerås och tjänsten som näringslivsdirektör är en ”once in a lifetime”-möjlighet för mig. Staden har många starka branscher, industri givetvis, men har även en stark och framgångsrik position som handelscentrum. Det finns många kunskapsintensiva tjänsteföretag och jag ser en stark potential inom besöksnäringen. Min bild av näringsklimatet är att det är gott och utvecklas i rätt riktning.Jag ser fram emot att få arbeta i min hemkommun och leda arbetet framåt, säger Eva Lilja.

För mer information:

Bo Dahllöf, stadsdirektör, 021-391104

Eva Lilja 076-551 56 09

Fotot på Eva Lilja är taget av Magnus Wahman.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås