Skip to main content

Friskt vårdat - allt vunnet för äldreomsorgen i Västerås!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 17:01 CET

En bra läkemedelsanvändning ökar chansen till en bra livskvalitet för den äldre. Därför har proAros äldreomsorg väster vid fem tillfällen i februari erbjudit samtliga medarbetare att delta i ett annorlunda seminarium lett av en apotekare och en skådespelare. Det sjätte och sista seminariet äger rum i morgon fredag, den 23 februari.

Sveriges läkemedelsnota slutade förra året på 31 miljarder. Nya siffror från Apoteket visar att felanvändningen av läkemedel kostade ytterligare 20 miljarder.

I samma takt som människor blir äldre är det vanligt att medicinskåpen fylls med läkemedel. Men den äldre kroppen klarar inte av alla läkemedel lika bra som den yngre och därmed ökar risken för felanvändning och biverkningar. Symtom på biverkningar kan vara så vaga att de lätt misstolkas som ett ålderssymtom eller en ny sjukdom.

Under några februaridagar erbjuder därför proAros äldreomsorg väster, sina medarbetare att delta i ett annorlunda seminarium som leds av en apotekare och en skådespelare. Leg. apotekare Bia Hellström, fri konsult i läkemedelsfrågor, föreläser om konsten att vara en medveten läkemedelsanvändare oavsett om man är en ung eller en gammal patient. Deltagarna får följa med på en spännande och upplysande resa i en värld full av tro, hopp och piller.

Auditoriet får också ta del av två föreställningar med skådespelaren Görhan Hellström, som på ett mycket underhållande – men inte desto mindre tänkvärt – sätt pratar om jäkt och stress och vårt sätt att förhålla oss till tiden. Det är en konst att hinna med sig själv när arbetet, familjen och tusen sociala plikter har fått sitt. Kanske är det inte så konstigt att vi mår som vi mår när vi lever som vi lever.

Media är välkommna att delta i seminariet.

Tid: Fredag 23 februari 2007, kl 09.00
Plats: Quality Hotel, Vallby, Västerås


För mer information kontakta:
Lotta Tronêt, utvecklingsledare Äldreomsorg väster, 021-39 84 26, 073-961 79 26