Skip to main content

Hedersutnämnande från Skolverket till lärare i Västerås

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 08:08 CET

Lärarna på Trollbacksskolan har, i samarbete med lärarna på Centrum för tvåspråkighet, fått ett hedersutnämnande från Skolverket. Utnämnande sker med anledning av skolans europeiska kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2013.

För två år sedan startade ett projekt för att knyta modersmålslärarna från Centrum för tvåspråkighet närmare klasslärare, på Trollbacksskolan och skolans elever och elevernas föräldrar. För att lyckas med det organiserade rektorn på Trollbacksskolan lärarnas konferenstid från eftermiddagstid till den tid på tidsdags mornarna när det är modersmålsundervisning för skolans elever.

Vid modersmålsundervisningen kommer modersmålslärare från Centrum för tvåspråkighet och undervisar elever på Trollbacksskolan i 15 olika språk. När den ordinarie skoldagen börjar klockan 09.00 sker undervisningen i så kallade, faddergrupper. En faddergrupp består av 1 klasslärare samt 3-4 modersmålslärare med olika språk under 30 minuter. Samarbetet i faddergruppen genomsyras av det interkulturella perspektivet för att skapa förståelse för de olika kulturerna som finns representerade på skolan hos alla skolans elever.

Undervisningen sker med utgångspunkt från olika teman, bland annat folksagor, yrken i närområdet och matematiska begrepp.

Mätbara förbättringar
En mätbar förbättring har skett när det gäller ämnesord i matematiken. På ett systematiskt sätt plockades matematiska begrepp från Alp-testet (Gudrun Malmer) ut. Under en vecka bearbetade klasslärarna begreppen, liksom även modersmålslärarna under modersmålslektionen samt faddergrupperna under faddertiden. Eleverna fick bland annat möjlighet att illustrera begreppen, skriva egna matematiska problem "mattesagor" på modersmålet och svenska, samt dramatisera begreppen.

Generellt hade eleverna ett bättre resultat när det årliga Alp-testet genomfördes på vårterminen. Ökningen brukar ligga på 8 %, efter detta gemensamma arbete höjdes elevernas resultat med 15 procent.

Pressinbjudan den 10 december
För att fira vår fina utmärkelse bjuder vi in pressen till tårtkalas på Trollbacken på tisdag 10 december klockan 9.30.

Samma dag samlas vi också klockan 16.00 för att fira Västerås pedagogiska pris som vi vann 4 juni tidigare i år. Det gör vi med mingel och gemensam planering på Trollbacksskolan.

Kontakt och mer information
Åsa Bergström, rektor på Trollbacksskolan, 021-39 77 85
Maria Ruth, avdelningschef på Centrum för tvåspråkighet, 021-39 12 24

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad