Skip to main content

Pelarekar tas ned av säkerhetsskäl

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:45 CET

Av säkerhetsskäl tas de fyra återstående pelarekarna utanför Stadshotellet ned under onsdag eftermiddag. Det görs eftersom de är angripna av svamp och utgör en viss säkerhetsrisk. Våren 2008 ska åtta nya ekar planteras i samband med en större upprustning av området framför hotellet.

Ursprungligen fanns tio pelarekar utanför Stadshotellet. En efter en har de plockats bort på grund av att de varit svampangripna och utgjort en säkerhetsrisk. Även de återstående träden har drabbats av svampangrepp och bedöms därför inte överleva. Även dessa fyra träd utgör en viss säkerhetsrisk.

800 000 kronor är i år budgeterade för en upprustning av ytan framför Stadshotellet som ska resultera i att platsen blir vackrare samt mer funktionell och tillgänglig. Upprustningen är planerad att starta under våren. Inom ramen för detta projekt ska nya ekar planteras och det beräknas ske under våren 2008.

Mer information:

Hans Näslund, Teknik- och idrottsförvaltningen, Västerås stad, 021-39 16 60, 070-465 16 60