Skip to main content

Sök livsmedelskontroll via karta

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 08:48 CET

Via en karttjänst på Västerås stads webbplats går det nu att söka och läsa en sammanfattning från genomförda livsmedelskontroller i Västerås. Det är cirka 600 kontroller som presenteras och görs tillgängliga för alla som är intresserade.

Genom att lägga ut en sammanfattning av resultaten från kontrollerna på webben blir det enklare för konsumenterna att få en bild av hur väl livsmedelsverksamheterna uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Rapporterna är från besök på bland annat restauranger, butiker, skolor, förskolor och äldreboenden.

Den information som kommer att publiceras på webben är:

  • Har verksamheten brister gällande livsmedelshantering eller hygien?
  • Hur snart måste bristerna åtgärdas?
  • Hur stort är behovet av kontroll av verksamheten?

Resultaten kommer att presenteras med hjälp av en karttjänst. På kartan är de besökta livsmedelsverksamheterna markerade. Med ett enkelt knapptryck får man upp information om varje verksamhet. Kartan kommer att fyllas på med nya sammanfattande kontrollrapporter efter hand.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretagen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Kontrollen innebär vanligtvis oanmälda inspektioner.

E-tjänsten ligger på www.vasteras.se under rubriken: Näringsliv/Lagar och regler/Restauranger och livsmedel/Sök livsmedelskontroll

E-tjänsten har utvecklats av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillsammans med Lantmäteriförvaltningen.


För mer information
Björn Sjölund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021-39 13 12
Maria Sandfur, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021-39 13 79