Skip to main content

Utveckling av robust bredband i Mälardalen

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2014 11:20 CET

Tillväxtverket har beviljat Västerås stad 925 714 kronor för projektet Tillgänglighet till hållbar IT. Projektet ska bidra till bättre samordning och planering av robust bredband för företag och boende på landsbygden. Projektet har även målsättningen att skapa synliga vinster för miljö och hållbarhet och på sikt tillväxt.

Västerås stad ska i projektet samverka med Arboga, Hallstahammars, Skinnskattebergs, Eskilstuna, Surahammars, Sala, Norbergs, Fagersta, Kungsörs, Köpings och Enköpings kommuner samt Länsstyrelsen i Västmanlands län, Landstinget Västmanland och Västmanlands kommuner och landsting.

Länsstyrelsen gjorde en kartläggning 2011 av IT-struktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Den visar att det finns många vita fläckar på bredbandskartan för företag och boende på landsbygden. Av kartläggningen framgår också att Västmanlands län har stora skillnader i tillgång till robust bredband mellan stad och landsbygd men även mellan kommunerna.

Tillgänglighet för hållbar IT har vuxit fram ur Tillväxtverkets pågående projekt Digital Agenda i västra Mälardalen, som är en samverkan mellan kommunerna i regionen. Det projektet, som beviljats drygt 2 miljoner kronor, har resulterat i att fler kommuner visar intresse för att vara med i samplanering och helhetssyn på bredband i Mälardalen.

Pengarna som samverkansprojektet Tillgänglighet till hållbar IT beviljats ska bland annat gå till att skapa förutsättningar för att bygga ut bredband på landsbygden genom att göra förstudier och ta fram bredbandsstrategier med mera.

För mer information:
Per Fröling, bredbandsstrateg, Västerås stad, 021- 39 31 14


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad