Hälsogemenskapen i Jörn stänger hälsocentralen den 1 oktober

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 09:18 CEST

Hälsogemenskapen i Jörn lägger ned hälsocentralen från och med den 1 oktober 2018. De patienter som idag är listade i Jörn har rätt att lista om sig på valfri hälsocentral. Om man inte aktivt väljer annan hälsocentral, flyttas man automatiskt över till Bolidens hälsocentral som ligger närmast geografiskt.

I samband med att Hälsogemenskapen stänger hälsocentralen den 1 oktober, öppnas en begränsad filialverksamhet i Jörn som ska drivas via Bolidens hälsocentral. Filialen riktar sig till specifika patientgrupper med särskilda vårdbehov, närmare bestämt patienter inom äldreboendet, hemsjukvården, asylboendet samt BVC. Övriga patienter hänvisas till Bolidens hälsocentral eller annan hälsocentral inom Hälsoval Västerbotten.

Tandvårdskliniken i Jörn finns kvar och påverkas inte av att Hälsogemenskapen stänger.

Under september månad avslutas patientärenden i Jörn och överlämnas till den hälsocentral som patienten listat sig på.

Så listar man om sig
På webbplatsen 1177.se finns mer information om Hälsoval Västerbotten och hur man gör för att lista sig på en hälsocentral. Det går också bra att kontakta valfri hälsocentral direkt för information om hur man listar sig där.

Hälsogemenskapen har lämnat in en uppsägning av vårdavtalet med Västerbottens läns landsting. Det formella beslutet att godkänna uppsägningen tas av landstingsstyrelsen den 25 september.

Mer information
Helen Björklund, utredare
Västerbottens läns landsting
072-570 18 66

_____________________________________________________________________________________________

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Hälsogemenskapen i Jörn lägger ned hälsocentralen från och med den 1 oktober 2018. De patienter som idag är listade i Jörn har rätt att lista om sig på valfri hälsocentral. Om man inte aktivt väljer annan hälsocentral, flyttas man automatiskt över till Bolidens Hälsocentral som ligger närmast geografiskt.

Läs vidare »

Engagerad handledning lockar framtida läkare till Lycksele

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 14:26 CEST

Stenbergska hälsocentral i Lycksele är en attraktiv arbetsplats för utbildningsläkare. Anledningen är bland annat engagerade handledare och ett arbetssätt som är anpassat till att ge nyanställda och studerande en bra introduktion till yrkeslivet.

Problem med inomhusklimat i landstingets lokaler

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 14:55 CEST

Som följd av de senaste veckornas värmebölja och höga luftfuktighet utomhus är det varmt och fuktigt i många av landstingets lokaler med problem på såväl hälsocentraler som de tre sjukhusen i länet.

Kylsystemen går på högvarv och också portabla kylaggregat och bergvärmepumpar kyler fastigheterna i den mån som är möjlig. Vi har kondensproblematik i lokaler och den värme och luftfuktighet som råder kan för vissa patienter innebära ökad infektionsrisk och försämrat sjukdomstillstånd.

– Det är en extrem situation som är ansträngande för både patienter och medarbetare och tillsammans gör vi allt vi kan för att klara denna värmeperiod, säger Annika Nordin-Johansson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det arbetas intensivt inom såväl ledning, verksamheter, fastighet och vårdhygien för att säkra förutsättningar och prioritera åtgärder för en god och säker vård trots rådande värme och luftfuktighet. Inga operationssalar har stängts på grund av inomhusklimat, men däremot har ett fåtal operationer flyttats fram på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus.

Åtgärder görs avseende ventilation, temperaraturinställning, mätning av luftfuktighet, avfuktning och användning av klimatanläggningar. Det sker också fördjupad dialog kring råd och direktiv om vad man bör göra avseende såväl lokaler som patienter med hänvisning till bland annat landstingets handlingsplan vid värmebölja.

– Vi tar lärdom av de erfarenheter som vi nu får och avser att förbättra förutsättningarna för liknande situationer, säger Ulf Widmark, fastighetschef.

Mer information

Fastighetsfrågor: Ulf Widmark, fastighetschef, Västerbottens läns landsting, 072-522 22 58, ulf.widmark@vll.se

Annika Nordin-Johansson, tf Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västerbottens läns landsting, 070-290 63 08, annika.nordin.johansson@vll.se

____________________________________________________

Lisa Sturesson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Som följd av de senaste veckornas värmebölja och höga luftfuktighet utomhus är det varmt och fuktigt i många av landstingets lokaler med problem på såväl hälsocentraler som de tre sjukhusen i länet.

Läs vidare »

​Larmtjänst dygnet runt

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2018 13:00 CEST

De servar alla sjukhus i länet, året om, varje dag, dygnet runt. Larmtjänsten på Norrlands universitetssjukhus tar emot samtal, både från vårdpersonal och från SOS-alarm, och vidarebefordrar direkt till den akuta sjukvården. – Ringer det interna larmnumret har det högsta prioritet, säger avdelningschef Donna Tegman. Det kan vara ett akut hjärtstopp eller ett akut kejsarsnitt och vi svarar direkt.

​Lex Maria: Misstänkt urinvägsinfektion var tumör

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 13:20 CEST

Ett barn med misstänkt urinvägsinfektion visade sig efter undersökning vid barnklinik ha en njurtumör.

Ett litet barn med urinvägsbesvär bedöms efter läkarundersökning vid en hälsocentral ha urinvägsinfektion och får antibiotikabehandling. Efter två månader återkommer barnet, med feber och nya besvär, och en ny behandling sätts in. Efter några dagar är barnet piggare och besvären borta. Fem dagar senare besöker familjen hälsocentralen igen då en knöl upptäcks på barnets mage.

En efterföljande undersökning på barnkliniken visar att barnet har en njurtumör och barnet går nu under behandling. Eftersom urinvägsinfektioner är ovanliga hos så små barn skulle patienten remitterats till barnkliniken tidigare.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sonja Sundqvist, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-295 23 88

___________________________________________________________________________

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Ett barn med misstänkt urinvägsinfektion visade sig efter undersökning vid barnklinik ha en njurtumör.

Läs vidare »

​Hennes innovation ska skydda patienter mot infektion

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 08:00 CEST

Karin Klarin jobbar som operationssjuksköterska på Norrlands universitetssjukhus (Nus). Numera kan hon även kalla sig för innovatör. Allt började 2013 när hon fick en idé som skulle kunna minska infektionsrisken vid operationer.

​Lex Maria: Fördröjd cancerdiagnos försenade behandling

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2018 13:30 CEST

Trots återkommande kontakter med hälsocentral upptäcktes cancer i tjocktarmen sent.

En patient med behandlad cancer har under 2017 haft återkommande kontakt med en hälsocentral, främst på grund av ett svårinställt högt blodtryck, smärta och järnbrist. En utredning påbörjas för att utreda krampsjukdom eller hjärtbesvär. Vid ett återbesök på kirurgkliniken påträffas blod i avföringen. Tarmen undersöks och en tumör upptäcks och patienten opereras för tjocktarmscancer.

Sannolikt hade diagnosen kunnat ställas i ett tidigare skede och patienten hade då kommit under behandling tidigare.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sonja Sundqvist, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-295 23 88

___________________________________________________________________________

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Trots återkommande kontakter med hälsocentral upptäcktes cancer i tjocktarmen sent.

Läs vidare »

​Lex Maria: Proppar i lungor upptäcktes sent

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2018 14:00 CEST

På grund av en sen diagnos försenades behandlingen av proppar i lungorna.

En patient söker vård vid en hälsocentral när hen känner sig trött och slut efter ett kirurgiskt ingrepp. Patienten undersöks och får efter läkarkonsultation rådet att återkomma, vilket sker två gånger. Efter en vecka har patienten fortfarande svårt att andas och får efter telefonkontakt rådet att uppsöka akuten. Där konstateras att patienten fått proppar i lungorna och behandling påbörjas.

Patienten drabbas av en komplikation, vilken möjligen hade kunnat undvikas genom en tidigare diagnos. Patienten mår i dag bra och står på behandling.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sonja Sundqvist, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-295 23 88

___________________________________________________________________________

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

På grund av en sen diagnos försenades behandlingen av proppar i lungorna.

Läs vidare »

Hantera maten säkert när det är varmt ute

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 08:30 CEST

I slutet av juli brukar den så kallade rötmånaden dra igång. När det är varmt och fuktigt är det extra viktigt att laga och förvara mat så att ingen blir magsjuk.

Gör så här för att slippa bli magsjuk:

 • Tvätta händerna innan du lagar eller äter mat, och efter att du har hanterat rått kött eller kyckling.
 • Kontrollera ditt kylskåp, lagom temperatur i kylen är +4 grader.
 • Håll varm mat varm och kall mat kall.
 • Använd olika skärbrädor och knivar för kött och grönsaker.
 • Använd inte samma fat och redskap till den färdiggrillade maten som du använt till rått kött.

På Livsmedelsverkets webbplats finns fler tips som minskar risken att bli magsjuk.

Om du får magsjuka
Det är många som ringer till 1177 Vårdguiden på telefon för att få råd när de drabbats av magsjuka.

– Det viktigaste är att se till så att man får i sig tillräckligt med vätska och då gärna vätskeersättning. En vuxen person behöver cirka 1,5 till 2 liter vätska per dygn. Om man har magsjuka med kräkningar och diarré behöver man ännu mer, säger Karina Salomonsson, verksamhetschef på 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten.

För att kroppen lättare ska kunna behålla vätskan rekommenderas du att:

 • Ta små klunkar i tät följd, ungefär en matsked, eller en klunk varannan minut.
 • Undvika mycket söta drycker och lightdrycker, eftersom dessa kan ge diarré.

– Det är extra viktigt att se till att barn som har magsjuka verkligen får i sig tillräcklig mängd vätska. Ibland kan man därför behöva mata barnen med sked, säger Karina Salomonsson.

Vätskeersättning kan hjälpa
Du kan också dricka vätskeersättning eftersom det innehåller lämpliga mängder av salter och socker. Vätskeersättning finns bland annat att köpa på apotek, men du kan också göra egen.

Så snart du känner dig bättre och kan börja äta igen går det bra att pröva vanlig mat direkt.

På 1177.se/magsjuka kan du läsa mer om magsjuka, när du bör söka vård och hur du kan undvika och förebygga smitta. Där finns också recept på vätskeersättning.

Mer information
Karina Salomonsson, verksamhetschef, 1177 Vårdguiden på telefon, Västerbotten
090-785 07 51
karina.salomonsson@vll.se

___________________________________________________________________________

Vänliga hälsningar
Therese Erixon
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 72 35

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

I slutet av juli brukar den så kallade rötmånaden dra igång. När det är varmt och fuktigt är det extra viktigt att laga och förvara mat så att ingen blir magsjuk.

Läs vidare »

Forskning om samers hälsa

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 10:00 CEST

I sitt arbete som sjuksköterska mötte Laila Daerga renskötande samer som av olika orsaker sällan besökte hälso- och sjukvården eller inte kände sig hemma där. Förra året disputerade hon vid Umeå universitet i ämnet ”Hälsoaspekter i svensk renskötsel – att leva i två världar.”

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • maliinlin.xdvdabrchwcterwgg@bmvlpuxel.se
 • 070-240 91 55
 • 090-785 72 23

 • Presskontakt
 • thomasztmtgffz.a.jonsson@vaall.se
 • 070-612 18 48
 • 090-785 18 48

 • Presskontakt
 • uuulijgevmdkixdtcrrikarvyjed.jzoskljen.jtykbohaztvbevsansshpon@vbollcb.se
 • 070-582 70 62
 • 090-785 70 62

 • Presskontakt
 • gabriella.bandling@vll.se
 • 073-049 46 53
 • 0910-77 18 85

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • madelene.holmgren@vll.se
 • 072- 224 46 31
 • 090-785 72 26

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Forksningskommunikatör
 • cecilia.stenstrom@vll.se
 • 072-453 03 59
 • 090-785 18 52

Om Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting

I Västerbottens läns landsting arbetar drygt 10 000 medarbetare för att möta behoven av hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsoarbete, omsorg och handikappverksamhet, utbildning, forskning och utveckling. Vi samarbetar för en jämlik välfärd och att minska skillnaderna i hälsotillstånd och hälsorisker mellan olika grupper och geografiska områden.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att skapa god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten. Men för att nå dit måste fler bidra och därför samarbetar vi med universitet, andra organisationer och aktörer. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa.

Adress

 • Västerbottens läns landsting
 • Landstingshuset, Köksvägen 11
 • 90189 Umeå
 • Sverige