Jst6rm4v3aw8qkeahjgp

​Ny kvarn förvandlar matavfall till biogas

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 10:30 CEST

Med den nya effektiva avfallskvarnen på Norrlands universitetssjukhus mals cirka 200 ton matrester per år och omvandlas till biogas. – Det är bra både ur miljösynpunkt och för arbetsmiljön, säger Karin Modig, miljösamordnare vid Västerbottens läns landsting.

Ruxil3ig9ezpqqcti0lz

​Byggarbeten påverkar vägar vid Nus

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 13:57 CEST

Nu inleds förberedande markarbeten i samband med bygget av en ny vårdbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus. Under våren berörs Klintvägen och Köksvägen periodvis med tillfälliga omledningar och begränsningar i vägbredd.

Pi5sue0uw95zqtrxcoin

"Digitalisering handlar om att ge våra patienter den bästa vården"

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 09:10 CEST

Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården. Där ligger Västerbottens läns landstings arbete i framkant. Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör, arbetar för att ge de bästa förutsättningarna. En resa som bara börjat.

Media no image

Lex Maria: Operation planerades utifrån fel diagnos

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 13:00 CEST

En kvinna som opererades för gynekologisk cancer hade en helt annan tumör än den hennes operation planerades utifrån.

Patienten kom från ett annat landsting med misstanke om snabbt växande gynekologisk cancer. Operationen planerades och genomfördes tillsammans med flera specialiteter. Kompletterande röntgenundersökningar som gjordes dagarna innan visade dock tecken på att patienten hade en helt annan typ av tumör än vad man först misstänkte.

Om detta uppmärksammats skulle behandling och operation sannolikt planerats och genomförts på ett annat sätt.

_________________________________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information:

Solveig Hällgren, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 090-785 73 01 eller 076-805 40 91

_________________________________________________________________________________

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

En kvinna som opererades för gynekologisk cancer hade en helt annan tumör än den hennes operation planerades utifrån.

Läs vidare »
Media no image

Lex Maria: Patient försökte ta sitt liv

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 13:00 CEST

En ungdom försökte ta sitt liv när hen var inlagd på en vårdavdelning.
 

Patienten hade haft växlande mående och symptombild under en längre tid. Diagnosen var oklar och olika behandlingsinsatser hade inte gett önskat resultat. I samband med att patienten var inlagd på en psykiatrisk klinik på ett av länets sjukhusförsökte hen ta sitt eget liv.

Vårdpersonal lyckades dock stoppa patienten.

________________________________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information

Solveig Hällgren, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 090-785 73 01 eller 076-805 40 91
__________________________________________________________________________________

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

En ungdom försökte ta sitt liv när hen var inlagd på en vårdavdelning.

Läs vidare »
Ooo97szkesj4nyni6el6

​Fri surf i landstingets lokaler

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 10:05 CEST

Från och med idag kan den som besöker landstinget och behöver Wi-Fi ansluta till gästnätverket VLL-GUEST och surfa utan kostnad.

L59kka63gtwqgigwbze3

Nu öppnar 6 500 kvm nya vårdlokaler på Nus

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 15:40 CEST

Idag invigdes de nya vårdlokaler som byggts upp av moduler i fyra våningar framför Norrlands universitetssjukhus västra entré. Den nya byggnaden 3C fungerar som evakueringslokaler för verksamheter vars ordinarie lokaler renoveras – en viktig förutsättning för sjukhusområdets fortsatta utveckling.

Bp8exnk1yxujlurvalue

Pressinbjudan: 6 500 kvm nya vårdlokaler invigs på Nus den 9 april

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 14:23 CEST

​På måndag den 9 april invigs de nya vårdlokaler som byggts upp av moduler i fyra våningar framför Norrlands universitetssjukhus västra entré. Media hälsas välkomna på invigning och rundvandring i den nya byggnaden 3C som fungerar som evakueringslokaler för verksamheter vars ordinarie lokaler renoveras – en viktig förutsättning för sjukhusområdets fortsatta utveckling.

Media no image

Lex Maria: Patient fick lårbensfraktur

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 13:45 CEST

En äldre patient föll inne på en avdelning och fick en lårbensfraktur.

Patienten kom till en av länets akutmottagningar efter att ha verkat förvirrad och fallit i sitt hem. Efter undersökning läggs patienten in på en avdelning med misstänkt oregelbunden hjärtrytm.
Ingen bedömning kring fallrisk görs och när det uppmärksammas dagen efter hinner patienten ramla innan bedömningen. Patienten får en lårbensfraktur som kräver en operation.

_________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Malin Hamrén, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-277 01 07

____________________________________________________________

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

En äldre patient föll inne på en avdelning och fick en lårbensfraktur.

Läs vidare »
Media no image

Presskonferens efter landstingsstyrelsens sammanträde

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 09:51 CEST

Tisdag den 3 april sammanträder landstingsstyrelsen i Umeå. För att berätta om styrelsens olika beslut bjuder presidiet in till en presskonferens.

Tid: tisdag den 3 april, klockan 15.30.

Plats: styrelserummet i landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Föredragningslista och handlingar finns att läsa på www.vll.se 

Systemet där handlingar publiceras har dock tekniska problem för tillfället, kontakta landstingets politiska sekretariat/diariet via vxl för att få tillgång till handlingar.

Efter sammanträdet publiceras en sammanfattning av besluten på www.vll.se.

Välkommen!

hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Tisdag den 3 april sammanträder landstingsstyrelsen i Umeå. För att berätta om styrelsens olika beslut bjuder presidiet in till en presskonferens.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • malin.wlabrvergug@vll.iiomcqse
 • 070-240 91 55
 • 090-785 72 23

 • Presskontakt
 • thomas.a.jonsson@vll.se
 • 070-612 18 48
 • 090-785 18 48

 • Presskontakt
 • ulrika.j.johansson@vll.se
 • 070-582 70 62
 • 090-785 70 62

 • Presskontakt
 • gabriella.bandling@vll.se
 • 073-049 46 53
 • 0910-77 18 85

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • makcbkdeytlecohtnexy.hfaoleemgvlutren@vlunxml.se
 • 072- 224 46 31
 • 090-785 22 26

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Forksningskommunikatör
 • hawhbfceciqiqjhtlia.sthienstrojvojm@fivll.zujlamse
 • 072-453 03 59
 • 090-785 18 52

Om Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting

I Västerbottens läns landsting arbetar drygt 10 000 medarbetare för att möta behoven av hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsoarbete, omsorg och handikappverksamhet, utbildning, forskning och utveckling. Vi samarbetar för en jämlik välfärd och att minska skillnaderna i hälsotillstånd och hälsorisker mellan olika grupper och geografiska områden.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att skapa god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten. Men för att nå dit måste fler bidra och därför samarbetar vi med universitet, andra organisationer och aktörer. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa.

Adress

 • Västerbottens läns landsting
 • Landstingshuset, Köksvägen 11
 • 90189 Umeå
 • Sverige