Stort intresse för Svenskt Smärtforum 2018 i Umeå

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 12:48 CEST

Sveriges största årliga konferens om smärta, Svenskt Smärtforum, arrangeras den 18–19 oktober på Folkets Hus i Umeå. Flera av landets främsta experter inom smärtområdet samt även internationella forskare presenterar de senaste forskningsrönen under dagarna.

Svenskt Smärtforum samlar drygt 400 deltagare från olika yrkesgrupper inom olika specialiteter av smärtsjukvården i Sverige.

– Det är väldigt roligt att intresset är stort. Konferensen är lite speciell med sitt breda utbud. Hit kommer läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, beteendevetare och sekreterare som alla har gemensamt att de arbetar med smärta inom vården, säger Britt-Marie Stålnacke, överläkare och professor på smärtrehab vid Norrlands universitetssjukhus.

Programmet innehåller ämnen som barn-ungdomar och smärta, psykologiska faktorer och smärta, fysisk aktivitet och smärta samt hjärnavbildning och smärta. Även rehabilitering för patienter med långvarig smärta samt nacksmärta för unga i arbetslivet.

Föreläsningar för allmänheten

Sverker Olofsson är moderator för konferensen som inleds redan på eftermiddagen den 17 oktober kl. 15.00–16.00 på Kafé Station, med korta föreläsningar för allmänheten.

Alla föreläsningar filmas och kan sedan ses av alla som vill lära sig mer om smärta.

Arrangörer är intresseföreningen Swedish Pain Society tillsammans med Smärtrehab, Neuro-huvud-hals centrum (NHHC) vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) samt Klinisk oral fysiologi, en avdelning inom specialisttandvården vid Norrlands universitetssjukhus.

Program samt mer information: www.smartinformation.se

Intervjuer och deltagande

Det finns möjlighet för media att delta under delar av programmet och att intervjua medverkande. Kontakta i så fall Britt-Marie Stålnacke eller Elisabeth Pietilä-Holmner enligt nedan.

Mer information

Britt-Marie Stålnacke, överläkare/professor, smärtrehab, NHHC, Nus samt institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet 070-870 45 50, britt-marie.stalnacke@umu.se

Elisabeth Pietilä-Holmner, sjukgymnast/med.dr, smärtrehab, NHHC, Nus samt institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet 070-211 58 60, elisabeth.pietila.holmner@umu.se

_________________________________________

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

​Sveriges största årliga konferens om smärta, Svenskt Smärtforum, arrangeras den 18–19 oktober på Folkets Hus i Umeå. Flera av landets främsta experter inom smärtområdet samt även internationella forskare presenterar de senaste forskningsrönen under dagarna.

Läs vidare »

Lex Maria: Cancerbehandling dröjde

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 14:00 CEST

Behandling av cancer dröjde flera månader för en patient, vilket innebar onödig oro och lidande för personen.

Det är inte säkert att fördröjningen har orsakat spridning av sjukdomen, men det har inneburit en risk för det. Patienten har i och med det utsatts för risk för allvarlig vårdskada.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sofie Jacobsson, chefläkare
Västerbottens läns landsting
090-785 74 85 eller 070-695 27 79

___________________________________________________________________________

Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Behandling av cancer dröjde flera månader för en patient, vilket innebar onödig oro och lidande för personen.

Läs vidare »

​Team hjälper vid förlossningsskador

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 11:23 CEST

För att hjälpa kvinnor som drabbats av förlossningsskador har Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten startat ett bäckenbottenteam. – Det har varit svårt för kvinnorna att veta var inom vården de ska vända sig. Nu erbjuder vi en ny sökväg, säger Maria Lindqvist, barnmorska och verksamhetsutvecklare och forskare vid kliniken.

​Nu avslutas SCAPIS – Sveriges största studie inom hjärt- och lungforskning

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 09:39 CEST

30 000 svenskar, varav 2500 från Umeå med omnejd, har deltagit i det stora forskningsprojektet SCAPIS. Nu sammanställs det insamlade datamaterialet i en unik kunskapsbank för framtida forskning.

​2018 års folkhälsopris har delats ut

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 12:39 CEST

De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting har delat ut 2018 års folkhälsopris för folkhälsofrämjande verksamhet, där föreningar och personer i länet fick dela på totalt 60 000 kronor.

Ultraljud kan förbättra undersökning av skadade muskler

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 17:10 CEST

​Med avancerad ultraljudsteknik hoppas forskare vid Västerbottens läns landsting kunna utveckla helt nya metoder för analys av muskelvävnad. I förlängningen kan det vara till stor hjälp när till exempel neurologiska sjukdomar ska diagnostiseras.

​Folkhälsopris 2018 delas ut

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 10:17 CEST

De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting delar den 9 november ut fyra folkhälsopris för folkhälsofrämjande verksamhet på totalt 60 000 kronor.

För fjärde gången delar nämnderna i Skellefteå- och Norsjöområdet, Umeåregionen och södra Lappland ut folkhälsopris till föreningar och personer. Årets prissumma är, liksom tidigare år, sammanlagt 60 000 kronor.

Folkhälsopriset ges till verksamhet och arrangemang som, utifrån landstingets folkhälsopolitiska mål 2015–2019, som stärkt, synliggjort eller fokuserat på fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel, tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spelande samt psykisk hälsa.

Folkhälsopriset delas ut vid landstingsfullmäktiges sammanträde i fullmäktigesalen ovanför gamla stadsbiblioteket i Umeå den 9 november i Umeå klockan 11.30.

Pristagarna, samt företrädare för de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård, finns på plats för både intervjuer och fotografering.

Via landstingets VLLPLAY går det att ta del av landstingsfullmäktiges sammanträde i direktsändning eller i efterhand.

______________________________________________________________

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting delar den 9 november ut fyra folkhälsopris för folkhälsofrämjande verksamhet på totalt 60 000 kronor.

Läs vidare »

​Ta ställning under donationsveckan

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 08:05 CEST

Donationsveckan får fler att ta ställning i den livsviktiga frågan om organ- och vävnadsdonation. För åttonde året i rad deltar Västerbottens läns landsting med lokala informationsinsatser.

Nu öppnar huvudentrén på Norrlands universitetssjukhus igen

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 08:00 CEST

Måndag den 8 oktober öppnar Västra entrén på Norrlands universitetssjukhus, Nus, efter att ha varit stängd i ett och ett halvt år till följd av byggarbeten. Nu ligger sjukhusets huvudentré 30 meter längre ut än tidigare och bilar kan köra ända fram och släppa av och hämta upp passagerare, skyddade under tak.

​Korrekt läkemedelslista kan rädda liv

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 08:00 CEST

För att undvika att patienten får i sig fel dos medicin är det viktigt att läkemedelslistan stämmer. Måndag den 8 oktober startar den lokala kampanjen ”Har du koll på dina läkemedel?” som ska öka patientsäkerheten.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • maoilixkn.okabckerhmg@fkvlqrl.smsejk
 • 070-240 91 55
 • 090-785 72 23

 • Presskontakt
 • thbjomfgasvo.aus.jngoncvsssxondo@vifllpb.savebe
 • 070-612 18 48
 • 090-785 18 48

 • Presskontakt
 • ulpnrisskaks.jcg.jisohjqancvssexonch@vfyllau.snfeoi
 • 070-582 70 62
 • 090-785 70 62

 • Presskontakt
 • gaxsbrkdieuillxha.icbarsndealienngeg@vcmllze.sadekb
 • 073-049 46 53
 • 0910-77 18 85

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Forksningskommunikatör
 • ceohcitelinha.qistupencastskrodwm@ahvlcal.bdsehk
 • 072-453 03 59
 • 090-785 18 52

Om Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting

I Västerbottens läns landsting arbetar drygt 10 000 medarbetare för att möta behoven av hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsoarbete, omsorg och handikappverksamhet, utbildning, forskning och utveckling. Vi samarbetar för en jämlik välfärd och att minska skillnaderna i hälsotillstånd och hälsorisker mellan olika grupper och geografiska områden.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att skapa god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten. Men för att nå dit måste fler bidra och därför samarbetar vi med universitet, andra organisationer och aktörer. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa.

Adress

 • Västerbottens läns landsting
 • Landstingshuset, Köksvägen 11
 • 90189 Umeå
 • Sverige