​Klart med ny organisation för vården

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 14:03 CET

Nu är det klart hur den nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Västerbotten ska organiseras. Den bärande tanken är en organisation anpassad efter stora patientflöden och som underlättar samverkan mellan sjukhusvården och primärvården.

Influensasäsongen i Västerbotten är igång

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:35 CET

Årets influensa har kommit till Västerbotten och det finns tydliga tecken på smittspridning ute i samhället.

– Influensaaktiviteten ökar i hela Sverige. I Västerbotten känner vi till drygt tio fall av bekräftad influensa A och majoriteten kommer från Umeå med närområde, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Västerbottens läns landsting.

För att minska smittspridningen är det viktigt att stanna hemma från förskola, skola och arbete vid tecken på influensa. Att nysa och hosta i armveck eller näsduk samt god handhygien kan också påverka smittspridningen.

Undvik kontakt

– Personer ur riskgrupperna bör om möjligt undvika kontakt med andra som har pågående influensasymtom, som hosta och feber. Om man misstänker att en person ur riskgrupperna har exponerats för influensa bör de kontakta vården för ställningstagande till antiviral behandling, säger Stephan Stenmark

I nuläget är 42 % av befolkningen över 65 år influensavaccinerade. Det är på samma nivå som tidigare år.

Ny leverans

Västerbotten får en ny leverans med en begränsad mängd influensavaccin nästa vecka. Vaccinet kommer i första hand att prioriteras till gravida efter graviditetsvecka 16 och riskgrupper med kroniska sjukdomar, alltså inte till friska ålderspensionärer eller övriga.

Information om när Hälsocentralerna kan erbjuda influensavaccination kommer nästa vecka finnas på deras webbplatser på 1177.se

Mer information
Stephan Stenmark
Smittskyddsläkare
Västerbottens läns landsting
070-969 51 40

______________________________________________________________

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Årets influensa har kommit till Västerbotten och det finns tydliga tecken på smittspridning ute i samhället.

Läs vidare »

Pris till årets läkarhandledare i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 15:40 CET

Idag utsågs Eva Jonsson på kirurgkliniken vid Skellefteå lasarett till årets läkarhandledare. Priset delas ut för att uppmärksamma den professionella läkarhandledning som finns i landstinget.

Landstinget har engagerade medarbetare och bra chefer

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 10:00 CET

För att ta reda på hur landstingets medarbetare upplever sin arbetsmiljö genomförde Västerbottens läns landsting en medarbetarundersökning i september. Ett högt deltagande, 81 procent, ger landstingsledning, chefer och medarbetare en bra överblick över arbetsmiljön. Resultaten skiljer sig mellan verksamhetsområden men också mellan olika arbetsplatser inom samma enhet.

​Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 16:20 CET

Idag onsdag den 12 december har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. En sammanfattning av nämndens beslut finns att läsa på www.vll.se.

Länk till sammanfattningen

Handlingar till sammanträdet

Mer information

Lämnas av hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa, 090-785 72 52.

Politiska kommentarer

Lämnas av nämndens ordförande, landstingsråd Karin Lundström (S) 070-669 66 84 eller vice ordförande Daniel Öhgren (C) 073-064 70 64.

hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Idag onsdag den 12 december har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. En sammanfattning av nämndens beslut finns att läsa på www.vll.se.

Läs vidare »

Prisutdelning för årets läkarhandledare i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 13:04 CET

Torsdagen den 13 december utses årets läkarhandledare 2018 i Skellefteå. Skellefteåområdets AT och ST-läkare från både primär- och slutenvård gör nomineringar och motiveringar och till ceremonin välkomnas media.

Priset delas ut för att uppmärksamma den professionella läkarhandledning som finns i området. Vinnaren utses av studierektorerna för AT- och ST-utbildningen och i samråd med SYLF (Sveriges yngre läkares förening). I år är det totalt åtta stycken nomineringar.

– Priset ska ses som en stimulans till utveckling av handledning av underläkare. Grunderna för bedömningen är bland annat att medverka till en hög nöjdhet hos AT och ST-läkare, bidra aktivt till god arbetsmiljö, utveckling och vara en god pedagogisk förebild, berättar Mona Burman, HR-konsult och med i kommittén som tar fram vinnaren.

Återkommande prisutdelning
2017 vann Margareta Holmlund från ögonkliniken på Skellefteå lasarett med följande motivering: ”Med ett brinnande undervisningsintresse uppmuntrar, underlättar och främjar hon utbildningen på kliniken. Hon är en obeskrivlig arbetsmyra! Trots ständigt hög arbetsbelastning får hon alltid en att känna sig välkommen och drar sig inte för att hjälpa till på bästa sätt. Hon har ögon för allt!”

Ny kategori för i år
– Nytt för i år är att vi också kommer att utse en person i ett hedersomnämnande som bidragit oerhört till utvecklingen på sin klinik till förmån för hela AT-gruppen. Det ska bli jätteroligt att hylla denna personen för sitt jobb under det senaste året, avslutar Mona Burman som också hälsar media varmt välkomna till prisceremonin.

Varmt välkomna!

Tid: Klockan 12.00
Plats: Aulan, Skellefteå lasarett
Media hälsas välkomna att delta vid utnämnandet av årets handledare 2018.

Mer information
Mona Burman
HR-konsult
Västerbottens läns landsting
0910-77 18 66 eller 070-579 43 66

Vänliga hälsningar
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
073-049 46 53

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

​Torsdagen den 13 december utses årets läkarhandledare 2018 i Skellefteå. Skellefteåområdets AT och ST-läkare från både primär- och slutenvård gör nomineringar och motiveringar och till ceremonin välkomnas media.

Läs vidare »

Försenad diagnos fördröjde cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 11:00 CET

Ett barn med magsmärtor remitteras från hälsocentral vidare till sjukhus, där blodprover tas och buken undersöks kliniskt. Provsvaren bedöms vara oklara och en uppföljning planeras vid hälsocentralen.

Barnets tillstånd förvärras dock och vid förnyat besök på sjukhuset utförs ytterligare undersökningar och barnspecialist kopplas in. Man konstaterar en ovanlig form av tumörsjukdom för vilken behandling startas omgående.

Att provsvar misstolkats och att det rört sig om en ovanlig tumörform bidrog till den fördröjda diagnosen vilket bedöms ha medfört risk för att barnet skulle drabbas av allvarlig vårdskada.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sofie Jacobsson, chefsläkare
Västerbottens läns landsting
070-695 27 70, sofie.jacobsson@vll.se

___________________________________________________________________________

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Ett barn med magsmärtor remitteras från hälsocentral vidare till sjukhus där blodprover tas och buken undersöks kliniskt. Provsvaren misstolkas och diagnos och behandling av den ovanliga tumörformen fördröjs.

Läs vidare »

​Presskonferens efter landstingsstyrelsens sammanträde

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 08:42 CET

I morgon tisdag den 11 december sammanträder landstingsstyrelsen i Umeå. För att berätta om styrelsens olika beslut bjuder presidiet in till en presskonferens.

Tid: tisdag den 11 december, klockan 15.30.
Plats: styrelserummet i landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Föredragningslista och handlingar

Efter sammanträdet publiceras en sammanfattning av besluten på www.vll.se.

Välkommen!

­­­­-------------------------------------------------------------------

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

I morgon tisdag den 11 december sammanträder landstingsstyrelsen i Umeå. För att berätta om styrelsens olika beslut bjuder presidiet in till en presskonferens.

Läs vidare »

Begränsad verksamhet på hälsocentralen och tandvårdskliniken i Holmsund

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 12:22 CET

Med anledning av att en kabel grävts av mellan Holmsund och Obbola kan inte hälsocentralen och folktandvården i Holmsund komma åt journalsystem, tidbokningssystem och telefoni. Bokade patienter tas emot men eftersom verksamheten måste arbeta enligt manuella rutiner begränsas utbudet.

Varken journalsystem, tidbokningssytem eller telefon är tillgängliga. Detta innebär bland annat att man inte kan skriva recept eller nå patientdata.

–Vi tar emot de patienter som kommer till oss idag, men ringer man vårt telefonsystem blir man erbjuden en ny telefontid måndag eller tisdag i nästa vecka. Vi gör så gott vi kan och hoppas på en snabb lösning och att inga patienter ska drabbas av detta avbrott idag, säger verksamhetschef Ronny Lestander.

Patienter som söker kontakt med hälsocentralen hänvisas i första hand till 1177 Vårdguiden och akuta ärenden hänvisas till Tegs hälsocentral.

Mer information:

Ronny Lestander
Verksamhetschef, Holmsund hälsocentral
Västerbottens läns landsting
070- 544 93 07

______________________________________________________________
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
073-049 46 53

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Med anledning av att en kabel grävts av mellan Holmsund och Obbola kan inte hälsocentralen och folktandvården i Holmsund komma åt journalsystem, tidbokningssystem och telefoni. Bokade patienter tas emot men eftersom verksamheten måste arbeta enligt manuella rutiner begränsas utbudet.

Läs vidare »

​Lex Maria: Patient med hjärnblödning försämras under transport

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 11:00 CET

En patient med blödning i lillhjärnan transporteras från sjukhuset på hemorten till en högre vårdnivå. Under transporten försämras tillståndet och patienten drabbas vid ankomsten av kräkning och akuta andningssvårigheter. Patienten intuberas och förs vidare till både röntgen- och intensivvårdsavdelning för att senare opereras för lillhjärnsblödningen.

Planeringen av transporten, övertagandet av patienten och kommunikationen inom mottagande enhet bedöms dock ha varit bristfällig vilket utsatt patienten för onödig risk när den akuta försämringen med andningssvårigheter uppstod.

___________________________________________________________________________

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

___________________________________________________________________________

Mer information

Sofie Jacobsson, chefläkare
Västerbottens läns landsting
070-695 27 70, sofie.jacobsson@vll.se

___________________________________________________________________________

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

En patient med blödning i lillhjärnan transporteras från sjukhuset på hemorten till en högre vårdnivå. Under transporten försämras tillståndet för patienten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • mabolisgn.lqaboqerfeg@kbvlosl.fgsemt
 • 070-240 91 55
 • 090-785 72 23

 • Presskontakt
 • theromfmasan.ala.jhtonuzsscyonqi@vzallqc.sjaezm
 • 070-612 18 48
 • 090-785 18 48

 • Presskontakt
 • ulewrigkkaou.jca.jbiohheanaissguonch@vsrllze.sohech
 • 070-582 70 62
 • 090-785 70 62

 • Presskontakt
 • gabfbrjgiejzllcna.dzbalhndtvliumngzg@vosllax.slzeih
 • 073-049 46 53
 • 0910-77 18 85

Om Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting

I Västerbottens läns landsting arbetar drygt 10 000 medarbetare för att möta behoven av hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsoarbete, omsorg och handikappverksamhet, utbildning, forskning och utveckling. Vi samarbetar för en jämlik välfärd och att minska skillnaderna i hälsotillstånd och hälsorisker mellan olika grupper och geografiska områden.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att skapa god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten. Men för att nå dit måste fler bidra och därför samarbetar vi med universitet, andra organisationer och aktörer. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa.

Adress

 • Västerbottens läns landsting
 • Landstingshuset, Köksvägen 11
 • 90189 Umeå
 • Sverige