Media no image

Lex Maria: Fördröjning av cancerdiagnos

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:00 CET

Patienten kontaktade sin hälsocentral på grund av synligt blod i urinen och besvär i urinvägarna. Symtomen bedömdes som urinvägsinfektioner och patienten fick antibiotika vid flera tillfällen.

Efter några månader söker patienten vård på nytt då hen inte tror att besvären beror på urinvägsinfektion. Patienten remitteras då vidare för fortsatt utredning.

Efter utredning får patienten besked att hen har cancer i urinvägarna.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information:
Sonia Sundqvist, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 0910-77 18 29 eller 070-295 23 88

Vänliga hälsningar
Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Patienten kontaktade sin hälsocentral på grund av synligt blod i urinen och besvär i urinvägarna. Symtomen bedömdes som urinvägsinfektioner och patienten fick antibiotika vid flera tillfällen.

Läs vidare »
Ddvomigisv9g2aaldmzm

Kompass ska förbättra vårdkedjan för patienter med stroke i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 09:02 CET

En stroke kan ge många långvariga symtom och flera av dem, som sömnsvårigheter, hjärntrötthet eller depression, är osynliga och svåra att registrera. På Norrlands universitetssjukhus utvecklas nu ett sätt att lättare överblicka en patients symtom. Förhoppningen är att det ska underlätta för både sjukvårdpersonal och patient och ge en samstämmigare vård där många vårdgivare är inkopplade.

Media no image

Lex Maria: Patient tog sitt liv

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 10:00 CET

Patientens psykiska mående hade försämrats på grund av ändrad livssituation och smärta i kroppen. Problemen förvärrades och hen sökte därför sin hälsocentral.

I kontakt med läkare framkommer att patienten har sömnsvårigheter, ängslan och hälsooro. Hen påbörjar behandling med antidepressiva läkemedel och utreds även för vissa somatiska symtom.

Efter ett par dagar söker en anhörig till patienten hälsocentralen, för att patienten ska få kontakt med psykolog, då hen mår allt sämre. I telefonkontakt med psykolog nekar patienten till att hen har tankar på att ta sitt liv. Patienten bokas in för ett besök 1,5 vecka senare, men tar sitt liv efter ett par dagar.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Till och med den 31 augusti 2017 var landstinget också skyldigt att anmäla, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling, eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information:
Nino Bracin, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 090-785 73 28 eller 070-380 49 99

Vänliga hälsningar
Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Patientens psykiska mående hade försämrats på grund av ändrad livssituation och smärta i kroppen. Problemen förvärrades och hen sökte därför sin hälsocentral.

Läs vidare »
Bl415xbrapll9emrhvb8

​Patientsäkert med bärbar platta

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 14:00 CET

Nu ska alla länets ambulanser utrustas med en bärbar surfplatta som innebär att ambulanspersonalen redan på plats hos patienten kan registrera både blodtryck och blodsocker och skriva in vad, när och hur mycket medicin patienten får. – Det underlättar vårt arbete väldigt mycket, säger Ronny Friberg, avdelningschef vid ambulansstationen i Umeå.

Bwkjsynhscvc18x4d6dx

​2017 års folkhälsopris har delats ut

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 12:09 CET

De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting har delat ut 2017 års folkhälsopris för folkhälsofrämjande verksamhet, där föreningar och personer i länet fick dela på totalt 60 000 kronor.

Media no image

Lex Maria: Patient tog sitt liv

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 10:00 CET

Patienten vårdades under två kortare perioder på sjukhus enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Suicidrisken bedömdes som låg vid båda tillfällena. Trots det tog patienten sitt liv.

Patienten vårdades på sjukhus enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Patientens tillstånd förbättrades och hen skrevs ut.

Ett par veckor senare skrivs patienten in på nytt enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Läkare bedömde suicidrisken som låg vid båda tillfällena. Trots det tar patienten sitt liv på vårdavdelningen.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Till och med den 31 augusti 2017 var landstinget också skyldigt att anmäla, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling, eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information:
Sonia Sundqvist, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 0910-77 18 29 eller 070-295 23 88

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Patienten vårdades under två kortare perioder på sjukhus enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Suicidrisken bedömdes som låg vid båda tillfällena. Trots det tog patienten sitt liv.

Läs vidare »
Media no image

​Folkhälsopris 2017 delas ut

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:00 CET

De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting delar den 21 november ut tre folkhälsopris för folkhälsofrämjande verksamhet på totalt 60 000 kronor.

För tredje gången delar nämnderna i Skellefteå- och Norsjöområdet, Umeåregionen och södra Lappland ut folkhälsopris till föreningar och personer. Årets prissumma är på 20 000 kronor vardera.

Folkhälsopriset ges till verksamhet och arrangemang som, utifrån landstingets folkhälsopolitiska mål 2015–2019, som stärkt, synliggjort eller fokuserat på fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel, tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spelande samt psykisk hälsa.

Folkhälsopriset delas ut vid landstingsfullmäktiges sammanträde i fullmäktigesalen ovanför gamla stadsbiblioteket i Umeå den 21 november i Umeå klockan 11.30.

Alla pristagarna, samt företrädare för de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård, finns på plats för både intervjuer och fotografering.

Via landstingets VLLPLAY går det att ta del av landstingsfullmäktiges sammanträde i direktsändning eller i efterhand.

Vänliga hälsningar

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting delar den 21 november ut tre folkhälsopris för folkhälsofrämjande verksamhet på totalt 60 000 kronor.

Läs vidare »
Adncv5o2hwwvqxhesq3s

Landstinget får ny FoU-direktör

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 13:40 CET

Clas Ahlm har utsetts till forsknings- och utbildningsdirektör i Västerbottens läns landsting. Han efterträder nuvarande FoU-direktör Mikael Wiberg och börjar sitt nya uppdrag den 1 januari 2018.

Media no image

Lex Maria: Hjärtinfarkter efter lång väntan på operation

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 10:00 CET

En patient hade bland annat fått förhöjda kalciumvärden till följd av allvarlig njursvikt. Förhöjda kalciumvärden innebär en ökad risk för bland annat hjärtinfarkt och därför behandlades patienten med läkemedel.

Läkemedelsbehandlingen normaliserar dock inte kalciumvärdena och patienten remitteras därför för operation. Patienten får vänta länge på operation, men inte heller de två ingrepp hen får genomgå gör att man kommer till rätta med överproduktionen. Patienten drabbas av flera akuta hjärtinfarkter. Fördröjningen av operationer har påverkat patientens prognos.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Malin Hamrén, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-277 01 07

Vänliga hälsningar
Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

En patient hade bland annat fått förhöjda kalciumvärden till följd av allvarlig njursvikt. Förhöjda kalciumvärden innebär en ökad risk för bland annat hjärtinfarkt och därför behandlades patienten med läkemedel.

Läs vidare »
Kdmcbqmhpzopqtmeuiyd

Släng cigaretterna och snuset inför Tobaksfria veckan

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 09:00 CET

På måndag startar den nationella kampanjen Tobaksfria veckan som har arbetat för ett rökfritt Sverige sedan 70-talet. I Västerbotten uppmärksammar landstinget veckan med tobaksförebyggande aktiviteter och information på flera platser i länet.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • malin.aberg@vll.se
 • 070-240 91 55
 • 090-785 72 23

 • Presskontakt
 • thujxwptuwomastl.a.jjzonsson@vll.se
 • 070-612 18 48
 • 090-785 18 48

 • Presskontakt
 • ansdjaoxwddglm.hangtsen.qssztzexdhknfxutsacsssvxmhdrivon@vroll.sqovbdnexpde
 • 090-785 72 33
 • 070-685 72 33

 • Presskontakt
 • ulrika.j.johansson@vll.se
 • 070-582 70 62
 • 090-785 70 62

 • Presskontakt
 • gajtbriella.barwndrnzslinggujg@vnlll.suce
 • 073-049 46 53
 • 0910-77 18 85

Om Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting

I Västerbottens läns landsting arbetar drygt 10 000 medarbetare för att möta behoven av hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsoarbete, omsorg och handikappverksamhet, utbildning, forskning och utveckling. Vi samarbetar för en jämlik välfärd och att minska skillnaderna i hälsotillstånd och hälsorisker mellan olika grupper och geografiska områden.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att skapa god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten. Men för att nå dit måste fler bidra och därför samarbetar vi med universitet, andra organisationer och aktörer. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa.

Adress

 • Västerbottens läns landsting
 • Landstingshuset, Köksvägen 11
 • 90189 Umeå
 • Sverige