Media no image

Spridningen av VRE vid Nus under kontroll

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 16:56 CET

Sedan förra veckan då fyra fall av patienter som smittats av VRE upptäcktes på Norrlands universitetssjukhus (Nus) har en omfattande smittspårning genomförts. Ytterligare tre nya fall har hittats men bedömningen är att smittspridningen upptäckts tidigt i förloppet och att åtgärderna som satts in har förhindrat vidare spridning.

– Det är ett visst arbete med att kartlägga de aktuella patienternas väg genom vården och att göra nödvändig uppföljning, men vår bedömning är att vi har fått kontroll på spridningen nu, säger hygienöverläkare Anders Johansson vid Vårdhygien Västerbotten.

Det var vid en rutinkontroll som multiresistenta bakterier av typen VRE hittades hos en patient vid Norrlands universitetssjukhus. Ytterligare tre patienter identifierades sedan som bärare av VRE. Den aktuella avdelningen, medicinska specialistvårdsavdelningen, stängde sitt intag av patienter för att säkerställa att inte nya patienter skulle smittas.

– Den drabbade avdelningen beräknas kunna ta emot patienter inom kort och är då säker för nya patienter, säger Anders Johansson.

Få smittade blir sjuka

Risken att bli sjuk av VRE är mycket liten. Den stora majoriteten som smittas blir bärare utan att bli sjuka, vilket också är fallet med de sju som nu upptäckts på Nus.

– Det är en tarmbakterie som man kan ha utan att vara sjuk. Mycket få drabbas av en infektion, främst patienter med nedsatt immunförsvar. Problemet är att VRE trivs i sjukhusmiljön och kan spridas mellan patienterna. Bakterien utgör ingen risk för personalen, säger Anders Johansson.

Vårdhygien Västerbotten följer fortsatt de patienter som smittats med VRE och skärper hygien- och städrutiner på sjukhuset för att säkerställa att det inte sker någon ytterligare smittspridning.

Mer information
Anders Johansson, hygienöverläkare, Vårdhygien Västerbotten, 070-359 08 30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Sedan förra veckan då fyra fall av patienter som smittats av VRE upptäcktes på Norrlands universitetssjukhus (Nus) har en omfattande smittspårning genomförts. Ytterligare tre nya fall har hittats men bedömningen är att smittspridningen upptäckts tidigt i förloppet och att åtgärderna som satts in har förhindrat vidare spridning.

Läs vidare »
Media no image

Lex Maria: Patient tog sitt liv

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 11:00 CET

Patienten hade kontakt med en av länets barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och behandlades för neuropsykiatrisk sjukdom.

När patienten blir myndig remitteras hen till vuxenpsykiatrin för fortsatt behandling. Under den perioden flyttar patienten till en annan ort och tar därefter sitt liv.

____________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sonja Sundqvist, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 0910-77 18 29 eller 070-295 23 88

____________________________________________________________

Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Patienten hade kontakt med en av länets barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och behandlades för neuropsykiatrisk sjukdom.

Läs vidare »
Media no image

Västerbottens läns landsting utreder anmäld läkare

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:30 CET

En läkare som 2015 tjänstgjorde på Erikslids hälsocentral i Skellefteå misstänkts nu för övergrepp på barn. Anmälningarna har gjorts i södra Sverige och den informationen nådde landstinget i början av februari 2018. Därför utreds läkaren av Västerbottens läns landsting.

– Vi tar uppgifterna på största allvar. Direkt denna händelse kom till vår kännedom startade vi en utredning där vi bland annat granskat läkarens journaler. Vi har funnit vissa avvikelser som nu utreds vidare, säger Håkan Larsson, primärvårdsdirektör.

– Avvikelserna handlar om att patientens sökorsak inte motiverar de åtgärder läkaren gjort. Vi har kontaktat berörda anhöriga för den fortsatta utredningen, säger Sonja Sundqvist, chefläkare.

– Som patient och anhörig är det viktigt att känna sig trygg med den vård vi erbjuder. Vid oro eller fundering ber vi er kontakta din hälsocentral, säger Håkan Larsson.

Kontakta vården

Har du funderingar eller frågor kring ditt besök på hälsocentralen som är kopplat till utredningen ring 0910 – 77 11 70. Då blir du uppringd av medicinskt ledningsansvarig.

Mer information
Håkan Larsson
Primärvårdsdirektör
Västerbottens läns landsting
090- 785 70 71 eller 072-545 70 71­
____________________________________________________________

Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
073-049 46 53

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

En läkare som 2015 tjänstgjorde på Erikslids hälsocentral i Skellefteå misstänkts nu för övergrepp på barn. Anmälningarna har gjorts i södra Sverige och informationen nådde landstinget i början av februari 2018. Därför utreds läkaren av Västerbottens läns landsting.

Läs vidare »
Media no image

Lex Maria: Avvikande EKG missades

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:00 CET

En patient som fått lunginflammation och behandling utomlands har inte återhämtat sig och önskar därför en ny bedömning av en hälsocentral i länet.

Patienten lämnar på en fredag blodprover som i stort sett är utan anmärkningar. Något EKG, en undersökning av hjärtats elektriska aktivitet, tas inte eftersom patienten har bokats in på ett läkarbesök på måndagen.

Natten mot lördagen har patienten tryck i bröstet, hosta och kräkningar och söker sig till akutmottagningen på morgonen. På grund av misstanke om infektion träffar hen primärvårdsjouren som tar ett EKG som är avvikande. Därefter tas ett hjärtmarkörprov, i väntan på svar vistas patienten hemma.

När provsvaret kommer talar det för en akut hjärtinfarkt. Patienten åker in till ett av länets sjukhus där hen tas om hand av medicinjour och behandlas för hjärtinfarkt.

____________________________________________________________

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Sonja Sundqvist, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 0910-77 18 29 eller 070-295 23 88

____________________________________________________________

Lotta Norlander
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

En patient som fått lunginflammation och behandling utomlands har inte återhämtat sig och önskar därför en ny bedömning av en hälsocentral i länet.

Läs vidare »
Media no image

En person har avlidit efter trafikolycka

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 17:43 CET

En man i 70-års åldern har avlidit efter en trafikolycka på väg E12 i Lycksele kommun. Anhöriga är underrättade. 

Ytterligare tre personer skadades i olyckan. De vårdas på Lycksele lasarett. 

Media, som har frågor om olyckan, kan kontakta polisen. Landstinget lämnar inte ut mer information om skadeläget i dagsläget. 

Vänliga hälsningar
Josefin Nilsson
072-706 67 05
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Läs vidare »
Media no image

​​​Lex Maria: Cancerdiagnos fördröjdes

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 11:55 CET

En patient sökte vård vid en av länets hälsocentraler för flera olika besvär. Brister i provtagning gör att analys och remiss till specialistsjukvård fördröjs. En första undersökning vid specialistklinik visar godartade förändringar och patienten får lugnande besked. Vid en annan undersökning några månader senare på grund av andra besvär, påvisas förändringar som behöver utredas vidare.

När cancer konstateras har diagnosen fördröjts flera månader och sjukdomen visar sig vara spridd. Patienten avlider ca en månad senare.

Då fördröjningen avsevärt minskat möjligheten till framgångsrik behandling, bedöms patienten ha utsatts för allvarlig vårdskada och händelsen anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Västerbottens läns landsting har tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning och anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information:

Sofie Jacobsson, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 090-785 74 85 eller 070-695 27 79.

----------------------------------------
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

En patient sökte vård vid en av länets hälsocentraler för flera olika besvär. Brister i provtagning gör att analys och remiss till specialistsjukvård fördröjs. En första undersökning vid specialistklinik visar godartade förändringar och patienten får lugnande besked. Vid en annan undersökning några månader senare på grund av andra besvär, påvisas förändringar som behöver utredas vidare.

Läs vidare »
Media no image

Smittspridning av multiresistent bakterie på Nus

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 14:41 CET

Vid en rutinkontroll har multiresistenta bakterier av typen VRE hittats hos en patient vid Norrlands universitetssjukhus. Ytterligare tre patienter har identifierats som bärare av VRE. Den aktuella avdelningen, medicinska specialistvårdsavdelningen, har stängt sitt intag av nya patienter och åtgärder vidtas för att begränsa spridningen.

– Vi söker regelbundet sedan många år efter multiresistenta bakterier hos patienterna på sjukhusen i länet. Vi fick beskedet från Folkhälsomyndigheten den 13 februari att det är samma typ av VRE som hittats vid Huddinge sjukhus, säger Anders Johansson, överläkare vid Vårdhygien Västerbotten.

Nu pågår arbetet med att hitta ytterligare patienter som kan vara smittade av bakterien och åtgärder har satts in för att begränsa spridningen.

– Det rör sig om en tarmbakterie som man kan ha utan att vara sjuk. Mycket få drabbas av en infektion, främst patienter med nedsatt immunförsvar. Problemet är att VRE trivs i sjukhusmiljön och kan spridas mellan patienterna. Bakterien utgör ingen risk för personalen, säger Anders Johansson.

Under nästa vecka väntas omfattningen av spridningen vara utredd.

Mer information
Anders Johansson, överläkare vid Vårdhygien Västerbotten, 070-359 08 30.

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Vid en rutinkontroll har multiresistenta bakterier av typen VRE hittats hos en patient vid Norrlands universitetssjukhus. Ytterligare tre patienter har identifierats som bärare av VRE. Den aktuella avdelningen, medicinska specialistvårdsavdelningen, har stängt sitt intag av nya patienter och åtgärder vidtas för att begränsa vidare spridning.

Läs vidare »
Media no image

Anna-Maria Stenlund Berggren blir tillförordnad tandvårdsdirektör

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 11:30 CET

Anna-Maria Stenlund Berggren har utsetts till tillförordnad tandvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting.

– Jag är mycket glad att Anna-Maria Stenlund Berggren vill kliva fram och ta ledning över tandvården. Hennes långa chefserfarenhet kommer att vara en stor tillgång i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör.

– Det känns både glädjande och hedrande att jag fått uppdraget. Jag har en lång erfarenhet som chef inom allmäntandvården, där jag arbetat som chef sedan 2001. I samarbete med alla duktiga medarbetare som finns inom verksamheten så har jag goda förhoppningar om att länets tandvård ska fortsätta att utvecklas och vi ska vara det självklara alternativet för västerbottningarna, säger Anna-Maria Stenlund Berggren, tf. tandvårdsdirektör.

Anna-Maria Stenlund Berggren har tidigare arbetat som verksamhetschef för Folktandvården Nord, som utgörs av tolv folktandvårdskliniker i Skellefteåområdet och norra Västerbotten.

– Det är ett lika stort som utmanande steg jag tar nu, och det känns positivt att jag i den nya rollen bland annat ska få arbeta med, och lära mig mer kring, specialist- och utbildningstandvården. Det finns flera områden som folktandvården i Västerbotten måste satsa på den närmaste tiden, till exempel rekrytering inom samtliga personalgrupper, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

Förordnandet som tf. tandvårdsdirektör gäller till dess att ny tandvårdsdirektör tillträder, som längst till och med den 31 december 2018.

Mer information
Anders Sylvan, landstingsdirektör, 072-707 72 50.
Anna-Maria Stenlund Berggren, tf. tandvårdsdirektör, 070-553 95 78.

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Anna-Maria Stenlund Berggren har utsetts till tillförordnad tandvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting.

Läs vidare »
Media no image

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 14 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 16:14 CET

Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden togs bland annat tilldelningsbeslut för landstingets upphandling av tjänster inom infertilitetsbehandling och assisterad befruktning. Dessutom fastställde man nämndens årsrapport och internkontrollplan för 2017.

En sammanfattning av besluten finns att läsa på www.vll.se

Hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden togs bland annat tilldelningsbeslut för landstingets upphandling av tjänster inom infertilitetsbehandling och assisterad befruktning. Dessutom fastställde man nämndens årsrapport och internkontrollplan för 2017.

Läs vidare »
Media no image

Lex Maria: Lång väntetid för undersökning vid cellförändring

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 08:15 CET

En kvinna med gynekologiska besvär, som visade sig vara cellförändringar, fick vänta flera månader på en andra undersökning.

Patienten sökte vård vid ett sjukhus i länet och symptomen visade sig bero på cellförändringar. På grund av i huvudsak lång kö till nödvändig undersökning och provtagning fördröjs utredningen.

Patienten har behandlats och är helt utan tecken på ytterligare cellförändringar.

Västerbottens läns landsting har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Köerna till det aktuella ingreppet är nu korta. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information:
Malin Hamrén, chefläkare, Västerbottens läns landsting, 070-277 01 07

Vänliga hälsningar
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

En kvinna med gynekologiska besvär, som visade sig vara cellförändringar, fick vänta flera månader på en andra undersökning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • malin.aberg@vll.se
 • 070-240 91 55
 • 090-785 72 23

 • Presskontakt
 • thomas.a.jonrkssonop@vohllkevz.sdfe
 • 070-612 18 48
 • 090-785 18 48

 • Presskontakt
 • jvpaiiulpmrika.jrpnlkm.johtykbancymajgssonuzhl@vll.se
 • 070-582 70 62
 • 090-785 70 62

 • Presskontakt
 • gabriella.bandling@vll.se
 • 073-049 46 53
 • 0910-77 18 85

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • jtmaupgfdexllenens.holmgregpn@vltjkbl.se
 • 072- 224 46 31
 • 090-785 22 26

Om Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting

I Västerbottens läns landsting arbetar drygt 10 000 medarbetare för att möta behoven av hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsoarbete, omsorg och handikappverksamhet, utbildning, forskning och utveckling. Vi samarbetar för en jämlik välfärd och att minska skillnaderna i hälsotillstånd och hälsorisker mellan olika grupper och geografiska områden.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att skapa god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten. Men för att nå dit måste fler bidra och därför samarbetar vi med universitet, andra organisationer och aktörer. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa.

Adress

 • Västerbottens läns landsting
 • Landstingshuset, Köksvägen 11
 • 90189 Umeå
 • Sverige