Skip to main content

Pressinbjudan: Hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten

Evenemang

16
SEP
Medlefors folkhögskola i Skellefteå
Media hälsas välkomna till en inspirationsdag om hur hälsan kan förbättras hos barn och ungdomar i Västerbotten. Tid: Tisdag 16 september klockan 08.30-16.30 Plats: Medlefors folkhögskola i Skellefteå Under lunchen, mellan klockan 12.30 och 13.30, finns tillfälle för media att träffa processledningen för Salut och pilotenheterna. Västerbottens läns landsting satsar för en bättre hälsa bland barn och ungdomar. Salut heter satsningen där Byske, Lycksele, Robertsfors och Ersboda i Umeå testar och utvecklar hälsofrämjande insatser för sju olika åldersgrupper. Nu ska det salutogena (hälsofrämjande) arbetssättet spridas till fler kommuner i länet och först ut är Skellefteå. Målet är att alla föräldrar och barn i länet ska få ta del av de aktiviteter och erfarenheter som Salut-satsningen resulterat i. Tisdag den 16 september hålls en inspirationsdag för medarbetare inom mödrahälsovården, barnhälsovården, folktandvården, socialtjänsten samt för kommunens och kyrkans personal i öppna förskolor. Denna gång sprids erfarenheterna från Salut:s modul 1 (det ofödda barnet) och modul 2 (0-18 månader). Salut prioriterar de nationella folkhälsomålen: trygga och god uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor., När Salut startade började Byske med gratis bad för gravida, som sedan spreds till hela Skellefteå kommun och sedan vidare till Robertsfors och Norsjö. I de fyra pilotområdena får blivande föräldrar numera ett gratis hälsosamtal hos tandhygienist, för att tidigt främja goda levnadsvanor (mat-, tandvårds- och tobaksbruksvanor) hos barnet och föräldrarna. Program för dagen bifogas. Information lämnas av: Magdalena Sundqvist, processledare för Salut-satsningen, Västerbottens läns landsting, 070-275 62 90