Skip to main content

Pressinbjudan: Lansering av FYSS 2008

Evenemang

18
SEP
Fullmäktigesalen, landstingshuset, köksvägen 11, Umeå
  -
Västerbottens läns landsting inbjuder nu till lansering av FYSS 2008 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). I samband med lanseringen hålls en seminariedag med spännande föredrag om hur fysisk aktivitet på recept (FaR) kan tillämpas inom hälso- och sjukvården i Västerbotten. Under dagen får vi bland annat möta Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Institutet, som talar om det metabola syndromet. Deltar gör även hjärtsköterskan Signild Norrman och sjukgymnasten Cecilia Edström från Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus, som berättar om hur de arbetar med FaR idag. Tid: Torsdag 18 september, klockan 09.30-15.00 Plats: Fullmäktigesalen, landstingshuset, köksvägen 11, Umeå Fullständigt program bifogas. Den allt mer stillasittande livsstilen är idag ett stort folkhälsoproblem. Därför är det viktigt att utveckla metoder som bidrar till att öka den fysiska aktiviteten. I denna process har hälso- och sjukvården en viktig roll. Med anledning av detta har arbetsmetoden FaR® tagits fram vilken innebär att fysisk aktivitet ordineras på samma sätt som ett läkemedel. Fyss 2008 är ett hjälpmedel för personal inom hälso- och sjukvården, en sammanfattning över hur man genom fysisk aktivitet kan förebygga och behandla olika sjukdomar. Metabola syndromet är ett samlingsnamn för en kombination av diabetes typ 2 eller dess förstadier, bukfetma, högt blodtryck och höga blodfetter. Dessa problem har med ämnesomsättningen att göra och beror till stor del på vår stillasittande livsstil och felaktiga matvanor. Varmt välkomna! Mer information lämnas av Mona Berg, FoUU-staben, 090-785 74 81, 073-634 78 86 (See attached file: Lansering av FYSS 2008, inbjudan.pdf) Aktiviteten är ett led i att förverkliga landstingets vision att: "År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och friskaste befolkning" Hälsningar Thomas Jonsson Informationsfunktionen Västerbottens läns landsting 090-785 18 48 070-612 18 48