Skip to main content

Pressinbjudan: Seminarium om utveckling av vård och omsorg för personer med psykiska funktionshinder

Evenemang

26
SEP
Medlefors Folkhögskola, Medleforsvägen 2, Skellefteå
  -
På uppdrag av landstingsstyrelsen och i samråd med länets kommuner genomförs en översyn av vård- och omsorgsinsatserna till personer med psykiska funktionshinder. Syftet är att belysa hur personer med psykiska funktionshinder får sina behov av vård-, omsorgs- och andra stödinsatser tillgodosedda. Insatserna ska anpassas efter personens behov och samordnas mellan huvudmännen. Arbetet bedrivs i en organisation med representanter för landstinget och vissa av kommunerna i länet. I en första etapp bereds förslag till en för landstinget och kommunerna gemensam målbild för vården och omsorgen för personer med psykiska funktionshinder. I efterföljande etapper görs en länstäckande inventering, vilken i sin tur ger underlag till förslag om åtgärder för att bättre tillgodose behoven av vård och omsorg. Samråd med berörda intressenter under utredningsarbetet liksom förankring av åtgärdsförslag är nödvändiga och planeras kunna ske vid bl a särskilda arbetsseminarier. Datum: fredagen den 26 september, kl 10.00-16.00 Plats: Medlefors Folkhögskola, Medleforsvägen 2, Skellefteå Program bifogas. Välkommen! Mer information lämnas av: Mikael Sandlund, univ lektor och överläkare, forskning och undervisning, psykiatriska kliniken Norrlands universitetssjukhus, 090-785 64 95, 070-517 53 79 Olle Enfält, överläkare, öppenvård beroendepsyk, psykiatriska kliniken Norrlands universitetssjukhus, 090-785 65 28, 070-397 44 89