Skip to main content

Taggar

norrlands universitetssjukhus

lex maria

hälsa 2020

tandvård

lycksele lasarett

skellefteå lasarett

primärvård

1177 Vårdguiden

forskning

västerbottens läns landsting 553 lex maria 327 norrlands universitetssjukhus 98 hälsa 2020 72 västerbotten 70 primärvård 39 akutsjukvård 37 sjukstuga 35 hälsocentral 33 skellefteå lasarett 31 1177 Vårdguiden 23 forskning 22 smittskydd 21 tandvård 20 akutbil 15 lycksele lasarett 14 hälso- och sjukvårdsnämnden 12 lean 8 tobaksfri duo 6 glesbygdsmedicin 5 tobak 5 vård på distans 4 folkhälsa 4 storuman 4 folktandvård 4 klamydia 4 öppna jämförelser 3 tobaksprevention 3 Regionbildning 3 folktandvården 3 hälsa 3 donation 3 e-hälsa 3 rökning 3 miljö 3 stroke 3 cykelhjälm 2 salut 2 rehabilitering 2 dorotea 2 hjältarnas hus 2 familjecentral 2 tobakfri duo 2 skellefteå 2 strokekampanj 2 nus 2 vårdplatser 2 telemedicin 2 tobaksfria veckan 2 malå 2 vården för äldre 2 vaccination 2 cancervård 2 folkhälsopris 2 antibiotika 2 mina vårdkontakter 2 sommarplanering 2 Ambulans 2 Cellprovsveckan 2 donationsveckan 2 ungdomsmottagning 2 energi 2 umeå 2 norra regionen 2 väntetid 1 vård 1 klamydiamåndagen 1 hjälmkampanj 1 sjukhus 1 brännbollsyra 1 teledermatoskopi 1 pinigt 1 hopp-projektet 1 ekologiska livsmedel 1 journalsstystem 1 folkomröstning 1 hälso- och sjukvårdnämnden 1 ungdomshälsa 1 barnsjukvård 1 svenska prematurförbundet 1 prematurföreningen 1 tolkning 1 vision 1 kyla 1 ursviken 1 hälsa2020 1 rcc 1 chatt 1 utbildningsdag 1 filmer 1 entrévärdar 1 hbtq 1 hpv 1 neonatalvård 1 strokedagen 1 fall 1 sommarplågor 1 demenssjukdom 1 hjälm 1 polisanmälan 1 hockey 1 sex 1 hälso- och sjukvårdsnämnd 1 ortopeden 1 egenvård 1 rcc norr 1 profilområden 1 donationer 1 säsongsinfluensa 1 förebyggande vård 1 norrlandstingen 1 1177 sjukvårdsrådgivning 1 virtuella hälsorum 1 rolf bowin 1 jämlik hälsa 1 npö 1 hjälpmedel 1 patientsäkerhet 1 folkhälsomyndigheten 1 västerbottens hälsoundersökningar 1 sommaröppet 1 fördomar 1 sjukhusskola 1 smittskyddsläkare 1 asylsökande 1 läkemedel 1 vns 1 SKL 1 it-system 1 cellprov 1 vårdinformationsstöd 1 dataintrång 1 folkmröstning 1 sex mot ersättning 1 björklöven 1 livmoderhalscancer 1 sammanhållen journalföring 1 Bodil 1 seminarium 1 klimatsmart 1 förbättra vården 1 hornhinnetransplantation 1 ambulanssjukvård 1 transplatation 1 lycksele 1 stroke strokevård västerbotten universitetssjukhus 1 klamydiainfektion 1 sommar 1 tobaksfri 1 getingstick 1 almedalen2014 1 vårdnära service 1 sjuksköterska 1 poltik 1 hälsoundersökning 1 eva nilsson bågenholm 1 ehec 1 vattensäkerhet 1 hälso- och sjukvård 1 tobaksfria dagen 1 skelleftehamn 1 sjukhusvård 1 nationell patientenkät 1 stimulansbidrag 1 klimat 1 vård- och omsorg 1 prematur 1 tillgänglighet 1 health care management 1 internationellt utbyte 1 tips och råd i sommar 1 fett 1 servicepersonal 1 if björklöven 1 kondom 1 folktandvården skellefteå 1 sjukskrivning 1 forskningsprojekt 1 influensa 1 mat 1 steril hantering 1 hälsosam mat 1 cancerfonden 1 gott betyg 1 e-tjänster 1 åsele 1 kondomer 1 upphandling 1 1177 vårdguidens e-tjänster 1 bedömningsbil 1 skyddaantibiotikan 1 nätdroger 1 kost 1 eva grahn 1 hälsosatsning 1 översyn 1 frukter grönsaker 1 fsum 1 undersökning 1 klamydiamåndagen.se 1 förlossningsvård 1 landstingspolitik 1 stödbehov 1 konferens 1 Journalen 1 barn- och ungdomspsykiatrin 1 geriatrik 1 döva 1 sex- och samlevnad 1 sommarstängningar 1 säkerhet 1 transportresurser 1 profilområde 1 storregion 1 rekrytering 1 landstingsstyrelsen 1 revision 1 hörselskadade 1 brännbollscup 1 nki-mätning 1 nicola roxon 1 operationscentrum 1 fettskola 1 flyktingar 1 umeå ik 1 glesbygdsmedicinskt centrum 1 antibiotikaresistens 1 miljöarbete 1 ockupation 1 harpest 1 it 1 sjukhuslärare 1 regionalt cancercentrum norr 1 hjärtcentrum 1 gratiskondomer.nu 1 primärvården 1 stenbergska hälsocentral 1 nyrenoverat hus 1 tandläkare 1 psykisk hälsa 1 byske 1 nationell konferens 1 AHS 1 lilla barnets fond 1 dag norén 1 kina 1 bistick 1 säkrare sex 1 trygghet 1 kol 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Spridningen av VRE vid Nus under kontroll

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 16:56 CET

Sedan förra veckan då fyra fall av patienter som smittats av VRE upptäcktes på Norrlands universitetssjukhus (Nus) har en omfattande smittspårning genomförts. Ytterligare tre nya fall har hittats men bedömningen är att smittspridningen upptäckts tidigt i förloppet och att åtgärderna som satts in har förhindrat vidare spridning.

Media no image

Lex Maria: Patient tog sitt liv

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 11:00 CET

Patienten hade kontakt med en av länets barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och behandlades för neuropsykiatrisk sjukdom.

Media no image

Västerbottens läns landsting utreder anmäld läkare

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:30 CET

En läkare som 2015 tjänstgjorde på Erikslids hälsocentral i Skellefteå misstänkts nu för övergrepp på barn. Anmälningarna har gjorts i södra Sverige och informationen nådde landstinget i början av februari 2018. Därför utreds läkaren av Västerbottens läns landsting.

Media no image

Lex Maria: Avvikande EKG missades

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:00 CET

En patient som fått lunginflammation och behandling utomlands har inte återhämtat sig och önskar därför en ny bedömning av en hälsocentral i länet.

Media no image
Media no image

​​​Lex Maria: Cancerdiagnos fördröjdes

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 11:55 CET

En patient sökte vård vid en av länets hälsocentraler för flera olika besvär. Brister i provtagning gör att analys och remiss till specialistsjukvård fördröjs. En första undersökning vid specialistklinik visar godartade förändringar och patienten får lugnande besked. Vid en annan undersökning några månader senare på grund av andra besvär, påvisas förändringar som behöver utredas vidare.

Media no image

Smittspridning av multiresistent bakterie på Nus

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 14:41 CET

Vid en rutinkontroll har multiresistenta bakterier av typen VRE hittats hos en patient vid Norrlands universitetssjukhus. Ytterligare tre patienter har identifierats som bärare av VRE. Den aktuella avdelningen, medicinska specialistvårdsavdelningen, har stängt sitt intag av nya patienter och åtgärder vidtas för att begränsa vidare spridning.

Media no image

Anna-Maria Stenlund Berggren blir tillförordnad tandvårdsdirektör

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 11:30 CET

Anna-Maria Stenlund Berggren har utsetts till tillförordnad tandvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting.

Media no image

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 14 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 16:14 CET

Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden togs bland annat tilldelningsbeslut för landstingets upphandling av tjänster inom infertilitetsbehandling och assisterad befruktning. Dessutom fastställde man nämndens årsrapport och internkontrollplan för 2017.

Media no image

Lex Maria: Lång väntetid för undersökning vid cellförändring

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 08:15 CET

En kvinna med gynekologiska besvär, som visade sig vara cellförändringar, fick vänta flera månader på en andra undersökning.

Media no image

Per Tidehag lämnar uppdraget som tandvårdsdirektör

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 09:49 CET

Per Tidehag lämnar sitt uppdrag som tandvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting med omedelbar verkan.

Nästa år ska landstinget vara oberoende av inhyrd personal

Nästa år ska landstinget vara oberoende av inhyrd personal

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 08:13 CET

Sedan ett drygt år tillbaka arbetar alla regioner och landsting tillsammans för att bli oberoende av inhyrd personal den 1 januari 2019. Målet är att med egna medarbetare skapa kontinuitet för patienterna och ge en tryggare vård med högre kvalitet och lägre kostnader. Med egna medarbetare får landstinget också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete.

Media no image

Pressinbjudan: Utbildningshelg för patientnämndens stödpersoner

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 07:49 CET

​Den 10-11 februari arrangerar patientnämnden en utbildningshelg på Medlefors folkhögskola i Skellefteå för personer som arbetar som stödperson i Västerbottens läns landsting. Media är välkommen att delta!

Media no image

Större elarbete vid Norrlands universitetssjukhus

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 11:30 CET

Lördagen den 3 februari installeras en ny transformatorstation i byggnad 3A på Norrlands universitetssjukhus och då behöver elen i byggnaden vara avstängd. Under avbrottet flyttas de kliniska verksamheter som berörs till alternativa lokaler på sjukhuset.

Eva Klingefors blir tf primärvårdsdirektör i Västerbotten

Eva Klingefors blir tf primärvårdsdirektör i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 11:09 CET

Eva Klingefors har fått förordnande som tf primärvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting från och med den 1 mars.

​Livsavgörande tidsvinster med ambulansflyg mellan Vasa och Umeå

​Livsavgörande tidsvinster med ambulansflyg mellan Vasa och Umeå

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 14:30 CET

Vid stroke är tiden från insjuknande till behandling livsavgörande. Med en ny transportväg, som kan bli verklighet under våren, flygs strokepatienter från Vasa till Norrlands universitetssjukhus för behandling. Nu ska det mätas hur lång tid transporten tar.

Media no image

​​Presskonferens efter landstingsstyrelsens sammanträde

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 10:43 CET

Onsdag den 31 januari sammanträder landstingsstyrelsen i Umeå. För att berätta om styrelsens olika beslut bjuder presidiet in till en presskonferens.

Invånarna ger 1177 Vårdguiden i Västerbotten toppbetyg

Invånarna ger 1177 Vårdguiden i Västerbotten toppbetyg

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 13:26 CET

Svenskarna är mycket nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon – och västerbottningarna och gotlänningar är nöjdast av alla. Det visar en ny undersökning av vad invånarna tycker om tjänsten.

​Landstinget uppmärksammar riskerna med alkohol

​Landstinget uppmärksammar riskerna med alkohol

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 09:00 CET

Alkohol påverkar hela kroppen, även i små mängder, och det finns ett klart samband mellan alkoholkonsumtion och en rad olika sjukdomar så som cancer. Därför är det viktigt att prata om sina alkoholvanor med hälso- och sjukvården.

​Pressinbjudan: konferens om vikten av fysisk aktivitet för barn

​Pressinbjudan: konferens om vikten av fysisk aktivitet för barn

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 14:28 CET

Onsdag den 24 januari arrangeras en konferens i Umeå med temat ”alla barns rätt till rörelserikedom”. Konferensen har ett nationellt intresse och vänder sig främst till dem som möter barn i sin yrkesroll, arbetar strategiskt med barns hälsa eller forskar inom området.