Tags

Västerbottens läns landsting

Akutsjukvård

Norrlands universitetssjukhus

Lean

Hälsa 2020

Sjukstuga

Akutbil

Hälsocentral

Primärvård

Vårdavdelning på Skellefteå lasarett öppnar igen

Vårdavdelning på Skellefteå lasarett öppnar igen

Nyheter   •   2015-03-03 10:51 CET

Ett intensivt och framgångsrikt rekryteringsarbete har lett till att medicinsk och geriatrisk klinik på Skellefteå lasarett igår öppnade 8 vårdplatser som varit stängda sedan i maj 2014.

Färre cancerfall i en tobaksfri värld

Färre cancerfall i en tobaksfri värld

Nyheter   •   2014-09-26 09:36 CEST

– Tobaksförebyggande arbete är otroligt viktigt i kampen mot cancer. Vi har kommit långt i Norden men kan inte sluta nu. Nästa steg är en nollvision, säger Anne Lise Ryel, generalsekreterare i den norska Cancerfonden.

En unik kamp mot tobaksindustrin

En unik kamp mot tobaksindustrin

Nyheter   •   2014-09-26 09:36 CEST

Under LUFT-konferensen i Umeå berättar Nicola Roxon, Australiens före detta hälsominister, om när de som första land införde neutrala tobakspaket. Införandet stötte på hårt motstånd från tobaksindustrin.

Landstinget bygger Hjältarnas hus

Landstinget bygger Hjältarnas hus

Nyheter   •   2014-04-30 08:07 CEST

Västerbottens läns landsting bygger Hjältarnas hus – ett anhörigboende för familjer med svårt sjuka barn. Det beslutade landstingsstyrelsen vid dagens sammanträde.

Media-no-image

Telemedicin ger ökad delaktighet

Nyheter   •   2014-03-17 15:30 CET

I Västerbottens län, där de geografiska avstånden är stora, är möjligheten att erbjuda vård på distans enormt värdefull. Patienterna kan koppla upp sig via videolänk, antingen på hälsocentralen eller i sitt hem, och prata direkt med sin läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta spar både tid och eventuell oro för patienten då diagnoser och svar kan lämnas på en gång.

Media-no-image

Samarbete förbättrar vården för patienter med rektalcancer

Nyheter   •   2014-03-17 15:30 CET

Många specialiteter och verksamheter måste vara synkroniserade för att ge rätt vård i rätt tid till rätt patient, i det här fallet de som drabbats av rektalcancer.

Media-no-image

Förbättringsarbete ger kortare väntetid på akuten

Nyheter   •   2014-03-17 15:30 CET

Förr kunde ett akutbesök innebära långa väntetider för patienterna och hög arbetsbelastning för de anställda. Så är det inte nu längre. Efter att akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus införde lean som en arbetsmetod, gick det att hitta ett effektivt sätt att arbeta på.

Media-no-image

Sammanhållen vård och omsorg skapar trygghet för äldre

Nyheter   •   2014-03-17 15:30 CET

En befolkning som lever allt längre ställer nya och högre krav på vården. Med målet att öka tryggheten för de äldre och dess närstående, samt att minska antalet onödiga sjukhusvistelser har man hittat former för samarbete mellan landsting och kommuner.

Nytt liv med ny njure

Nytt liv med ny njure

Nyheter   •   2013-10-04 13:33 CEST

– Jag har fått livet tillbaka, säger Josefin Karlsson. Hon har levt med kronisk njursvikt. I februari i år fick hon en ny njure som hennes bror donerade.

Ny app ger stöd till läkare

Ny app ger stöd till läkare

Nyheter   •   2013-09-30 10:54 CEST

Västerbottens läns landsting har tagit fram en app med rekommendationer om val och dosering av antibiotika som ska fungera som ett stöd för läkare i länet.

Media-no-image

Folkomröstningsfrågan går vidare till fullmäktige

Nyheter   •   2013-09-08 23:08 CEST

Idag, söndag, avgjordes den rådgivande folkomröstningen om vården i Västerbottens län. Det preliminära resultatet visar att Ja fått flest röster. Det är nu upp till landstingsfullmäktige att fatta beslut om åtgärder och prioriteringar.

Media-no-image

Proverna från Forslundakorna påvisade inte mjältbrand

Nyheter   •   2013-08-28 16:33 CEST

De prover som togs 26 augusti på två kor som dött på Forslundagymnasiets gård utanför Umeå påvisade inte mjältbrand.

Innovation gör skillnad i psykiatriska vården

Innovation gör skillnad i psykiatriska vården

Nyheter   •   2013-07-16 07:39 CEST

Genom att se vårdplanen som både en resurs och ett användbart arbetsverktyg underlättas behandlingen på psykiatriska mottagningar.

Ny vårdform ger färre sjukhusinläggningar

Ny vårdform ger färre sjukhusinläggningar

Nyheter   •   2013-06-19 09:22 CEST

Antalet sjukhusinläggningar minskar tack vare ny vårdform mellan primärvård och slutenvård.

Telemedicinska projekt över gränserna

Telemedicinska projekt över gränserna

Nyheter   •   2013-05-20 11:35 CEST

Arbetet med telemedicinska lösningar i EU:s norra periferi går in i en klinisk fas och nu införs tio internationella projekt praktiskt i norra Skottland, västra Irland, Nordirland, Nordnorge, norra Finland och Västerbotten. Fyra av dessa finns inom Västerbottens läns landsting.

Media-no-image

Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträder i dag 20 maj

Nyheter   •   2013-05-20 09:22 CEST

I dag, måndag, sammanträder landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd i Umeå. Efter sammanträdet, vid 16.00-tiden, skickas ett pressmeddelande ut, med en sammanfattning av nämndens olika beslut.

Trygghet med systematiserad omvårdnad

Trygghet med systematiserad omvårdnad

Nyheter   •   2013-05-10 15:45 CEST

Hur kan vård och omsorg för äldre bli effektivare och tryggare? Med hjälp av hälsocentralen på Backen och de äldre i närområdet söker Umeå kommun och landstinget svaret. – Målet är att skapa en vinst för de äldre, primärvården och kommunens hemtjänst, säger Sarah Lundberg, projektledare i Västerbottens läns landsting.

Media-no-image

Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträder i dag 11 april

Nyheter   •   2013-04-11 09:05 CEST

I dag, torsdag, sammanträder landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd i Umeå. Efter sammanträdet, vid 16.00-tiden, skickas ett pressmeddelande ut, med en sammanfattning av nämndens olika beslut.

Media-no-image

Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträder i dag 13 mars

Nyheter   •   2013-03-13 09:22 CET

I dag, onsdag, sammanträder landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd i Umeå. Efter sammanträdet skickas ett pressmeddelande ut vid 16.30-tiden, med en sammanfattning av nämndens olika beslut.

Media-no-image

Snabbt och patientsäkert favoritstöd

Nyheter   •   2013-03-01 13:24 CET

Under 2012 skrevs nära 2 miljoner recept ut i Västerbotten. Med centrala receptfavoriter kan färdigskrivna recept minska recepthanteringen med tusentals läkartimmar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.