Skip to main content

Färre cancerfall i en tobaksfri värld

Nyhet   •   Sep 26, 2014 09:36 CEST

– Tobaksförebyggande arbete är otroligt viktigt i kampen mot cancer. Vi har kommit långt i Norden men kan inte sluta nu. Nästa steg är en nollvision, säger Anne Lise Ryel, generalsekreterare i den norska Cancerfonden.

Tillsammans med de andra generalsekreterarna för Nordens Cancerfonder gästar hon Umeå under LUFT-konferensen. De kommer dels för konferensen och dels för att dela kunskap och erfarenheter med Nicola Roxon, Australiens före detta hälsominister.

– Nicola Roxon har gjort ett fantastiskt jobb med tobaksprevention generellt och dessutom infört neutrala tobaksförpackningar i Australien. Det är viktigt att någon går först och visar vägen. Hennes arbete inspirerar oss alla att jobba vidare, säger Anne Lise Ryel.

Tobaksbruk är den enskilt viktigaste orsaken till cancer och orsakar ofantligt mycket lidande. Tobaken ligger bakom cirka 20 cancerformer och cirka 22 procent av alla dödsfall i cancer i världen. Tobaksförebyggande arbete är dessutom en viktig fråga för att minska sociala hälsoskillnader.

Ett steg i taget
I linje med den internationella tobakskonventionen, har de nordiska länderna likt nästan alla andra länder i världen, förbundit sig att bland annat öka kostnaderna för tobak, förbjuda tobaksreklam och sponsring. Men tobaksindustrin är stark och arbetet går långsamt i ett internationellt perspektiv.

– I Norge är tiden mogen för att införa neutrala tobaksförpackningar. I Norden i stort, som kommit långt med tobaksprevention, är det klokt att arbeta för ett slutdatum för tobaksbruk – en nollvision, anser Anne Lise Ryel.

 

Om Cancerfonden
Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen. För att nå dit arbetar man med forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning.

Cancerfonden är en ideell fristående insamlingsorganisation utan statligt stöd och den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Sedan 2003 genomför man den årliga kampanjen Rosa bandet.