Skip to main content

Innovation gör skillnad i psykiatriska vården

Nyhet   •   Jul 16, 2013 07:39 CEST

Vårdplanen är en outnyttjad resurs på många psykiatriska kliniker.
Det menar Lena Stenvall och Kiki Lindholm som fördjupat sig i ämnet.

För några år sedan började Lena Stenvall och Kiki Lindholm, på psykiatriska kliniken i Skellefteå, fundera och reflektera över vad som egentligen stod i patienternas individuella vårdplaner.

– Själv skrev jag ofta mål som ”vill reducera ångest”, ”vill förbättra sömn” och, eller ”vill hantera vardagen bättre” och det låter ju bra, säger Lena Stenvall, men det är varken konkret eller mätbart. Konkreta och realistiska mål.

Idag, några år senare, har duon tagit fram både hjälpmedel, metoder och ett föreläsningskoncept i syfte att hjälpa både sig själva och annan vårdpersonal att skriva användbara planer med konkreta, mätbara och realistiska mål i syfte att förbättra behandlingen. Dessutom har de startat företaget Ad Acta.

Teknik men inte innehåll
– Genom åren har jag gått tre utbildningar i hur man skriver vårdplaner men de har bara handlat om tekniken, aldrig innehållet, säger Lena Stenvall och poängterar vikten av att patienten dels känner till behandlingens mål och dels får vara med och upprätta planen.

– Det är betydligt lättare att nå målet om man vet vad målet är! Viktigt med samarbete Bland hjälpmedlen, som Lena och Kiki tagit fram med hjälp av Innovationsslussen, finns bland annat dagböcker som hjälper patienter att hålla reda på sömn, matvanor och effekter av mediciner.

– Det är viktigt att man ser dagböckerna som ett gemensamt arbetsredskap. Jag kan inte fylla i uppgifterna åt patienten och hon kan kanske inte dra slutsatser av anteckningarna. Därför måste vi hjälpas åt.

FAKTA
Som en del i arbetet åkte duon runt och pratade med patienter i fyra psykiatriska öppenvårdsmottagningars väntrum i Västerbotten, Jämtland och Norrbotten. Efter att 38 personer svarat på frågorna: ”vet du vad en vårdplan är” och ”har du varit med och upprättat en vårdplan” blev resultatet följande:

  • 52 procent vet inte vad en vårdplan är
  • 38 procent vet vad en vårdplan är, men har aldrig varit med och upprättat en
  • 10 procent vet vad en vårdplan är och har varit delaktig i upprättandet.

Kontaktuppgifter:
Lena Stenvall, lena.stenvall@vll.se, 070-200 87 76
Kiki Lindholm, kristina.a.lindholm@vll.se, 070-233 79 74

Med vänlig hälsning Josefin Nilsson, kommunikationsstaben.
(foto: Patrik Degerman)