Skip to main content

Klart att kommunerna tar över hälso- och sjukvård i hemmet

Nyhet   •   Okt 02, 2012 09:42 CEST

Nu är det klart att Västerbottens kommuner tar över ansvaret från landstinget för hälso- och sjukvård i hemmet. För vårdtagaren sker förändringen den 1 september 2013.

– Förändringen är till för att gynna brukarna och patienterna. Nu har också alla kommuner och landstinget ställt sig bakom det förslag som arbetats fram under ett års tid, säger Bert Öhlund (S), ordförande i AC-konsensus*.

Vilhelmina är en av Västerbottens kommuner som övertar ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet.

– Vi ser samordningsvinster med övertagandet som blir bra för såväl brukare som för våra medarbetare, säger Åke Nilsson kommunalråd i Vilhelmina kommun.

Närhet mellan yrkesgrupper

Trygghet och säkerhet har varit vägledande i processen och med kommunernas ansvar får de medarbetare som dagligen möter brukaren samma uppdragsgivare. Det kan handla om undersköterska, vårdbiträde tillsammans med distriktssköterska, och arbetsterapeut.

– Den närhet som uppstår mellan flera yrkesgrupper kan bara öka tryggheten för den som behöver vård och omsorg i hemmet, säger Anita Helgesson, strateg för vård och omsorg vid Region Västerbotten.

Anställda vid hälsocentraler som idag arbetar med hemsjukvård erbjuds att söka motsvarande lediga tjänster inom kommunerna. Rekryteringen till kommunernas tjänster ska vara färdig redan runt årsskiftet.

– I många fall kommer samma distriktssköterska fortsätta sitt jobb, fast med kommunen som arbetsgivare och brukaren kanske inte ens märker förändringen, säger BrittInger Högberg, vid staben för planering och styrning vid Västerbottens läns landsting.

Ett femtontal arbetsgrupper ska fram till den 1 september 2013 lösa frågor om bland annat samverkansrutiner och informationsöverföring. Kommunerna har också möjlighet att tillsammans med landstinget hitta olika samarbetslösningar.

– Nu startar det riktiga arbetet med genomförande och information till berörda medarbetare och länets medborgare, berättar BrittInger Högberg.

Verklighet den 1 september

Brukare, anhöriga och närstående informeras speciellt under våren då alla detaljer är utredda.

– Vi är helt övertygade om att alla ska känna trygghet och veta vad som gäller den 1 september 2013, när förändringen blir verklighet, berättar Anita Helgesson.

Fakta om avtalet om hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi

Avtalet avser hemsjukvård för vuxna, hembesök för de som inte kan ta sig till en vårdcentral av distriktssköterska samt rehabiliterings- och habiliteringsinsatser i ordinärt boende, förskrivning av hjälpmedel i ordinärt boende samt utredning och bedömning för ansökan om bostadsanpassning. Läkare kommer även i fortsättningen tillhöra hälsocentralen. En förutsättning för att avtalet skulle bli giltigt har varit att både landstinget och länets samtliga 15 kommuner godkände förslaget till avtal.

Fakta om skatteväxling

I och med att ansvaret överförs till kommunerna genomförs en skatteväxling på 20 öre den 1 januari 2013. Det innebär för den skattebetalande medborgaren att landstingsskatten sjunker med 20 öre kommunernas skatt ökar med 20 öre. I praktiken innebär det ingen skillnad i totalt skattetryck.

 * AC-konsensus – politiskt samverkansorgan för Västerbotten med representation av ledande politiker inom kommun och landsting. AC-konsensus är del i Region Västerbotten.

För mer information

BrittInger Högberg, vid staben för planering och styrning vid Västerbottens läns landsting, 070 348 22 02, brittinger.hogberg@vll.se

Anita Helgesson, strateg för vård och omsorg, Region Västerbotten, anita.helgesson@regionvasterbotten.se, 070 577 57 18

Åke Nilsson, kommunalråd Vilhelmina kommun, ake.nilsson@vilhelmina.se, 070 353 40 33