Skip to main content

Nästan 3 500 länsbor har gjort AKUT-testet

Nyhet   •   Aug 10, 2012 12:30 CEST

Enligt den nationella strokekampanjen har idag närmare 90 000 svenskar gjort AKUT-testet. Av dessa är nästan 3 500 västerbottningar.

- Det är mycket glädjande att den nationella strokekampanjen har en bra spridning och att Västerbotten ligger i tätposition i andel av befolkningen som gjort AKUT-testet, säger professor Per Wester som är medicinsk chef vid Strokecenter vid Norrlands universitetsssjukhus i Umeå.

Över 30 000 strokefall per år
Den nationella strokekampanjen är ett initiativ från Sveriges landsting och regioner som går ut på att lära alla i Sverige symtomen på stroke och vikten av att direkt ringa larmnumret 112. Kampanjen kommer att pågå till och med 2013.

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Över 30 000 personer i alla åldrar drabbas varje år. 8 000 av dem dör, vilket gör stroke till Sveriges tredje vanligaste dödsorsak.

- Västerbotten ligger i framkant i akut strokebehandling. En förutsättning för gott resultat är dock att man ringer larmnumret 112 direkt vid misstänkt stroke eller TIA – varje fördröjd minut är betydelsefull, förklarar Per Wester.

En bärande del i den nationella kampanjen är AKUT-testet, ett snabbt och enkelt sätt att avgöra om en person drabbats av en stroke.

Skillnad mellan liv och död
Sedan kampanjen startade har nu närmare 90 000 personer gjort AKUT-testet på strokekampanjens webbplats.

- De personer som gjort AKUT-testet kan vara skillnaden mellan liv och död om någon i deras närhet drabbas av en stroke, säger Lena Lundgren, ordförande för Nationella strokekampanjens styrgrupp. Därför behöver vi bli ännu fler som kan AKUT-testet.

Att snabbt få vård kan vara livsavgörande för den som drabbas av en stroke, eftersom den viktiga propplösande trombolysbehandlingen bara kan ges upp till 4,5 timmar efter insjuknandet. Därför är det oerhört viktigt att omgivningen snabbt upptäcker en stroke och ringer 112.

– Sedan kampanjen startade har vi också spridit över en miljon enkla kort med AKUT-testet, säger Noemi Katzenberg Berger, projektledare för kampanjen. De delas ut på alla sjukhus, vårdcentraler och många företag och andra platser i landet.

– Det betyder att kunskapen har nått ut brett. Men vi ger oss inte. Vi ska bli ännu fler som kan AKUT-testet, så många att vi kan halvera tiden från symtom till larm. Det är ett av målen med kampanjen.

Faktaruta om AKUT-testet
Ju snabbare en person som drabbats av stroke får vård, desto större är möjligheten att överleva och minska skadeverkningarna. Genom AKUT-testet kan du enkelt kontrollera om du eller någon i din närhet har drabbats av stroke:

Ansikte
Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan hänger - ring 112!

Kroppsdel arm/ben
Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller - ring 112!

Uttal
Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!

Tid
Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt!