Skip to main content

Ny vårdform ger färre sjukhusinläggningar

Nyhet   •   Jun 19, 2013 09:22 CEST

Antalet sjukhusinläggningar minskar tack vare ny vårdform mellan primärvård och slutenvård.

Sedan 2011 har Hopp-projektet erbjudit patienter med svår hjärtsvikt vård i hemmet av ett multidisciplinärt team bestående av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Projektet utvärderas via en forskningsstudie och till hösten presenteras de första preliminära resultaten, men enligt Anna Forssell, sjuksköterska och projektledare, ser det lovande ut redan nu.

– Vi har minskat antal sjukhusinläggningar med 81 procent om man jämför sex månader innan patienterna deltog i projektet med de sex månader de var inskrivna hos oss.

Hur har ni lyckats med det?

– Projektet bedrivs som en ny vårdform mellan primärvård och slutenvård. Eftersom vi kan hjälpa patienterna i hemmet med att ta prov, vårdplanera, stödja till egenvård och göra motsvarande insatser som på sjukhus så behöver de inte bli inlagda lika ofta som förut, säger Anna Forssell och poängterar att det trots allt kan vara nödvändigt med sjukhusinläggning ibland.

– Men då försöker vi samordna vården så mycket som möjligt.

En nyhet från första april är att fler patientgrupper kan få hjälp av Hopp-teamet. Det handlar bland annat om multisjuka med hjärtsvikt och KOL.

Hur är det att jobba med Hopp-projektet?

- Det är jätteroligt! Det känns bra att få göra skillnad för en patientgrupp som har ett så stort vårdbehov, säger Anna Forssell och tillägger:

- Vi tror att på det här sättet ökar vi patienternas livskvalité. Många vill faktiskt inte bli inlagda på sjukhus.

FAKTA:
* HOPP-projektet (Hjärtsvikt och Palliativa Programmet) startade 2010 som ett SKL-finansierat projekt under prioriteringsområdet ”Bättre liv för sjuka äldre”.
* Försöksverksamheten är ett samarbetsprojekt mellan specialister, avancerad hemsjukvård, primärvård och Skellefteå kommun.
* Projektet utvärderas via en vetenskaplig studie. Resultatet presenteras under 2013.

Med vänliga hälsningar
Josefin Nilsson
Kommunikationsstaben