Skip to main content

Uppföljningsenkäter till 1750 skelleftebor

Nyhet   •   Apr 27, 2012 19:00 CEST

Inom de närmaste veckorna kommer 1750 skelleftebor i olika åldrar att få en enkät från landstinget med frågor om hur man mår efter förra årets stora utbrott av vattenparasiten Cryptosporidium

- Vi vill undersöka om det finns kvarvarande folkhälsoproblem efter utbrottet, förklarar landstingets smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

20 000 sjuka i Skellefteå
Enligt Smittskyddsinstitutet var antalet rapporterade fall av Cryptosporidiuminfektion nästan lika många under 2011 som under rekordåret 2010. Orsaken till den stora ökningen de senaste två åren är framförallt utbrotten i Skellefteå och Östersund.

Infektion med Cryptosporidium är, sedan 1 juli 2004, en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Misstänkta utbrott ska även meddelas till den berörda kommunens miljökontor.

Sedan 2004 har antalet rapporterade fall med cryptosporidiuminfektion ökat kontinuerligt i landet. Under 2010 inträffade en dramatisk ökning på grund av det vattenburna utbrottet i Östersund. Vid detta utbrott uppskattades att cirka 27 000 personer hade insjuknat.

- I Skellefteå beräknar vi att cirka 20 000 människor blev sjuka av vattenparasiten, förklarar Stephan Stenmark.

Bristfälliga barriärer
Landstinget har redan genomfört två enkätuppföljningar av parasitutbrottet i Skellefteå. Det skedde efter en månad och efter sex månader. Nu kommer det att ske en uppföljning ett år efter utbrottet. Resultaten kommer att redovisas under hösten.

Enligt Smittskyddsinstitutet var vattenverkens barriärer mot Cryptosporidum bristfälliga både i Skellefteå och i Östersund. Men numera har vattenverken utrustats med UV-desinfektion för att förhindra nya utbrott.

Mer information lämnas av smittskyddsläkare Stephan Stenmark, 070-969 51 40.