Tags

Västerbottens läns landsting

Lex maria

Norrlands universitetssjukhus

Hälsa 2020

Akutsjukvård

Sjukstuga

Hälsocentral

Akutbil

Tandvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Primärvård

Lycksele lasarett

Lean

västerbottens läns landsting 239 lex maria 141 västerbotten 60 norrlands universitetssjukhus 43 hälsa 2020 34 akutsjukvård 26 sjukstuga 24 hälsocentral 21 smittskydd 17 akutbil 13 skellefteå 12 tandvård 9 hälso- och sjukvårdsnämnden 8 primärvård 8 tobaksfri duo 5 tobak 3 lean 3 lycksele lasarett 3 klamydia 3 malå 2 mina vårdkontakter 2 cancervård 2 forskning 2 telemedicin 2 folktandvård 2 stroke 2 donation 2 storuman 2 umeå 2 folktandvården 2 tobakfri duo 2 nus 2 miljö 2 strokekampanj 2 vård på distans 2 cykelhjälm 2 norra regionen 2 hockey 1 sex 1 hjälmkampanj 1 klamydiamåndagen 1 rcc norr 1 profilområden 1 donationer 1 e-hälsa 1 förebyggande vård 1 1177 sjukvårdsrådgivning 1 norrlandstingen 1 hälsoundersökning 1 eva nilsson bågenholm 1 ehec 1 1177 vårdguiden 1 sjukhus 1 rolf bowin 1 tobaksfria dagen 1 döva 1 vaccination 1 nationell patientenkät 1 jämlik hälsa 1 npö 1 stimulansbidrag 1 brännbollsyra 1 sex- och samlevnad 1 folkhälsa 1 teledermatoskopi 1 säkerhet 1 tobaksfria veckan 1 vården för äldre 1 transportresurser 1 pinigt 1 västerbottens hälsoundersökningar 1 antibiotika 1 energi 1 folkomröstning 1 smittskyddsläkare 1 revision 1 hörselskadade 1 brännbollscup 1 tillgänglighet 1 health care management 1 operationscentrum 1 läkemedel 1 rökning 1 ungdomshälsa 1 barnsjukvård 1 fettskola 1 fett 1 tolkning 1 if björklöven 1 umeå ik 1 glesbygdsmedicinskt centrum 1 kondom 1 ungdomsmottagning 1 dataintrång 1 folkmröstning 1 sjukskrivning 1 sex mot ersättning 1 björklöven 1 livmoderhalscancer 1 mat 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 15:57 CEST

Idag, torsdag, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat om verksamhetsplan och budget för 2015 samt förslag till ändrade patientavgifter och tandvårdstaxa för 2015.

Media-no-image

Västerbotten nära 250-målet med lägst antibiotikaförskrivning i landet

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 14:30 CEST

Minskad förskrivning av antibiotika är viktigt i kampen för att motverka antibiotikaresistens. Västerbotten har fortsatt landets lägsta förskrivning. Det stod klart när den fyra år långa satsningen på patientsäkerhet som drivits av regeringen och SKL avslutades.

Media-no-image

Temadag om sex mot ersättning

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 10:49 CEST

– Det är viktigt att vi uppmärksammar problemet och lär oss att upptäcka och bemöta dem som har sex mot någon form av ersättning, säger Eva-Britt Carlsten, hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting.

Media-no-image

Lex Maria: Ung kvinna tog sitt liv

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 09:30 CEST

Kvinnan utsattes för mobbing under hela skoltiden, men trivdes med skolarbetet och gick ut med höga betyg. I tidiga tonåren drabbades hon av ätstörningar och vårdades för det, bland annat med sondmatning.

Media-no-image

Västerbottens läns landsting ger medicinsk rådgivning åt UD

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 11:31 CEST

Med lång erfarenhet av samarbete i sjukvårdsinsatser på nationell och internationell nivå inleder nu Västerbottens läns landsting samarbete med Utrikesdepartementet för att ge stöd i medicinska frågor.

Media-no-image

Patienterna har fortsatt högt förtroende för vårdpersonalen

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 10:00 CEST

Patienterna inom den specialiserade sjukhusvården upplever att de bemöts med hänsyn och respekt och har ett fortsatt högt förtroende för vårdpersonalen. Men patienternas delaktighet av den egna vården kan förbättras. Det framgår av den nationella patientenkäten som genomfördes i Västerbotten och i övriga landsting/regioner under våren 2014.

Media-no-image

Sammanfattning från landstingsstyrelsen

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 15:31 CEST

Nu finns en sammanfattning från dagens sammanträde med landstingsstyrelsen publicerad på landstingets webbplats.

Media-no-image

Lex Maria: Fick fel plasma

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 09:31 CEST

En äldre man kommer till akuten på ett av länets sjukhus på grund av blodig kräkning och misstänkt magblödning.

Media-no-image

Lex Maria: Ung kvinna tog sitt liv

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 09:30 CEST

Den unga kvinnan hade i många år lidit av ångest, svår depression och tankar på att ta sitt liv. Hon hade täta kontakter med vården och utvecklades efterhand som hon själv uttryckte det i positiv riktning.

Media-no-image

Ingen presskonferens efter landstingsstyrelsen

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 11:06 CEST

Det hålls ingen presskonferens efter landstingsstyrelsens sammanträde i morgon tisdag. Istället skickas en sammanfattning av besluten ut som pressmeddelande och publiceras på landstingets webbplats vll.se efter sammanträdet, som börjar klockan 14.30.

Nytt centrum för hjärt-lungräddning i Umeå

Nytt centrum för hjärt-lungräddning i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 10:30 CEST

I höst öppnas ett nytt HLR-centrum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Centrumet är det enda norr om Stockholm. På måndag anordnas också ett öppet hus vid Kliniskt träningscentrum i Umeå.

Media-no-image

Lex Maria: Avslutade fel behandling

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 09:30 CEST

Den äldre mannen behövde rehabilitering efter en hjärtåkomma och skrevs därför in på sjukhus. När personalen gick igenom hans läkemedelslista avslutade man av misstag fel behandling.

Viktig utbildningsdag för barnens skull
Snabbare hjälp ska rädda liv i glesbygd

Snabbare hjälp ska rädda liv i glesbygd

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 09:15 CEST

Nu startar ett pilotprojekt där räddningstjänst och ambulans larmas samtidigt vid bröstsmärtor för att snabbt påbörja hjärt-lungräddning om patienten drabbas av hjärtstopp.

Media-no-image

Lex Maria: Försenad remiss till cellgiftsbehandling

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 09:30 CEST

Mannen opererades för en tarmcancer som hade spritt sig till levern. Under året som följde fick han cellgift och lokal värmebehandling av dottersvulsten i levern.

Media-no-image

Ta ställning till donation och rädda liv

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 08:38 CEST

Om man inte redan tagit ställning till donation är Donationsveckan, 6-12 oktober, ett tillfälle att göra det. Genom att göra sin vilja känd kan man rädda liv.

Invigning av PET-MR-kameran vid Nus

Invigning av PET-MR-kameran vid Nus

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 13:44 CEST

Måndag den 6 oktober invigs den nya PET-MR-kameran vid Norrlands universitetssjukhus, Nus. Den nya tekniken ska ge regionens patienter den allra bästa cancerbehandlingen, individanpassad, säkrare och mer precis.

Entrévärdar visar vägen på sjukhuset

Entrévärdar visar vägen på sjukhuset

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 09:00 CEST

När du kommer till centralhallen på Norrlands universitetssjukhus är chansen stor att du träffar på någon av sjukhusets tre nya entrévärdar. De ska hjälpa och ledsaga besökare till rätt vårdavdelning.

Media-no-image

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 15:56 CEST

Idag, tisdag, har landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat att godkänna delårsrapporten per augusti 2014, om nya läkemedel och om samverkan mellan regionala cancercentrum.

Västerbottens läns landsting övar ledning vid allvarlig händelse

Västerbottens läns landsting övar ledning vid allvarlig händelse

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 09:51 CEST

Västerbottens läns landsting har utarbetade planer och metoder för att hantera både stora och allvarliga händelser. Vecka 40 sätts krisberedskapen på prov under två stora övningar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.