Skip to main content

Taggar

västerbottens läns landsting

norrlands universitetssjukhus

lex maria

hälsa 2020

tandvård

lycksele lasarett

skellefteå lasarett

primärvård

1177 Vårdguiden

forskning

västerbottens läns landsting 430 lex maria 277 norrlands universitetssjukhus 73 västerbotten 60 hälsa 2020 56 sjukstuga 33 hälsocentral 32 akutsjukvård 31 primärvård 30 skellefteå lasarett 20 smittskydd 18 tandvård 15 akutbil 13 hälso- och sjukvårdsnämnden 12 lycksele lasarett 8 1177 Vårdguiden 7 forskning 6 tobaksfri duo 6 folktandvård 4 lean 4 vård på distans 4 klamydia 4 folktandvården 3 donation 3 öppna jämförelser 3 folkhälsa 3 Regionbildning 3 hälsa 3 miljö 3 tobak 3 storuman 2 malå 2 umeå 2 skellefteå 2 norra regionen 2 cancervård 2 vaccination 2 vårdplatser 2 Cellprovsveckan 2 nus 2 antibiotika 2 donationsveckan 2 energi 2 stroke 2 e-hälsa 2 sommarplanering 2 dorotea 2 cykelhjälm 2 telemedicin 2 mina vårdkontakter 2 ungdomsmottagning 2 tobaksfria veckan 2 familjecentral 2 tobakfri duo 2 strokekampanj 2 smittskyddsläkare 1 asylsökande 1 revision 1 hörselskadade 1 brännbollscup 1 nki-mätning 1 läkemedel 1 operationscentrum 1 fettskola 1 flyktingar 1 vns 1 it-system 1 umeå ik 1 cellprov 1 glesbygdsmedicinskt centrum 1 vårdinformationsstöd 1 antibiotikaresistens 1 dataintrång 1 folkmröstning 1 sex mot ersättning 1 björklöven 1 ockupation 1 livmoderhalscancer 1 tobaksprevention 1 harpest 1 sammanhållen journalföring 1 it 1 regionalt cancercentrum norr 1 klimatsmart 1 hjärtcentrum 1 gratiskondomer.nu 1 primärvården 1 stenbergska hälsocentral 1 nyrenoverat hus 1 förbättra vården 1 hornhinnetransplantation 1 tandläkare 1 ambulanssjukvård 1 psykisk hälsa 1 byske 1 nationell konferens 1 Ambulans 1 transplatation 1 lilla barnets fond 1 lycksele 1 stroke strokevård västerbotten universitetssjukhus 1 dag norén 1 säkrare sex 1 klamydiainfektion 1 tobaksfri 1 almedalen2014 1 trygghet 1 vårdnära service 1 sjuksköterska 1 vård 1 klamydiamåndagen 1 hjälmkampanj 1 hälsoundersökning 1 eva nilsson bågenholm 1 ehec 1 sjukhus 1 hälso- och sjukvård 1 tobaksfria dagen 1 skelleftehamn 1 sjukhusvård 1 nationell patientenkät 1 stimulansbidrag 1 brännbollsyra 1 klimat 1 teledermatoskopi 1 pinigt 1 ekologiska livsmedel 1 journalsstystem 1 folkomröstning 1 prematur 1 tillgänglighet 1 health care management 1 ungdomshälsa 1 rökning 1 barnsjukvård 1 svenska prematurförbundet 1 prematurföreningen 1 fett 1 servicepersonal 1 tolkning 1 if björklöven 1 kondom 1 folktandvården skellefteå 1 sjukskrivning 1 forskningsprojekt 1 influensa 1 rehabilitering 1 mat 1 kyla 1 steril hantering 1 hälsosam mat 1 gott betyg 1 åsele 1 kondomer 1 ursviken 1 upphandling 1 1177 vårdguidens e-tjänster 1 bedömningsbil 1 hälsa2020 1 rcc 1 skyddaantibiotikan 1 chatt 1 nätdroger 1 utbildningsdag 1 kost 1 eva grahn 1 hälsosatsning 1 salut 1 översyn 1 filmer 1 entrévärdar 1 hpv 1 frukter grönsaker 1 neonatalvård 1 fsum 1 undersökning 1 klamydiamåndagen.se 1 förlossningsvård 1 fall 1 hjälm 1 landstingspolitik 1 polisanmälan 1 hockey 1 sex 1 konferens 1 ortopeden 1 rcc norr 1 profilområden 1 donationer 1 Journalen 1 förebyggande vård 1 norrlandstingen 1 1177 sjukvårdsrådgivning 1 rolf bowin 1 döva 1 jämlik hälsa 1 npö 1 sex- och samlevnad 1 sommarstängningar 1 säkerhet 1 vården för äldre 1 transportresurser 1 västerbottens hälsoundersökningar 1 profilområde 1 sommaröppet 1 rekrytering 1 landstingsstyrelsen 1 glesbygdsmedicin 1 Visa alla taggar
Media no image

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 16:12 CET

Idag, torsdag den 16 februari, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat om årsrapport och intern kontroll 2016, revidering av tandvårdens uppdrag och ersättningssystem samt läkemedelsmål för 2017.

Stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet

Stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:42 CET

En majoritet av invånarna i Västerbotten (86 procent) anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har också förtroende för hälso- och sjukvården och här har sjukhusen högre förtroende än hälsocentraler och sjukstugor.

Ny studie ska upptäcka farliga kärlplack

Ny studie ska upptäcka farliga kärlplack

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 10:01 CET

Stroke och hjärtinfarkt är två av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Om vi på förhand kunde förutse vilka som riskerar att drabbas skulle många sjukdomsfall kunna stoppas i tid. Nu hoppas Christer Grönlund, forskare vid Norrlands universitetssjukhus, utveckla diagnostiken med ett förfinat ultraljud.

Media no image

​​Lex Maria: Återfall i cancer upptäcktes inte

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 09:30 CET

Patienten hade opererats för en elakartad tumör i sköldkörteln. Vid en kontrollundersökning efter ingreppet bedömdes situationen som normal och patienten uppfattade sig botad.

Media no image

Ständig granskning utvecklar vården - Angående uppgifter i radioprogrammet Kaliber

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 12:23 CET

De fall som nu granskas av radioprogrammet Kaliber är sex fel i vården, så kallade avvikelser, som rapporterades i augusti 2015. Ärendena var komplexa och rörde svåra medicinska avvägningar vid benmärgstransplantation av patienter med akut lymfatisk leukemi som behandlats på Hematologavdelning inom Cancercentrum på Norrlands universitetssjukhus mellan åren 2009–2015.

Huvudentré till Nus stängs för byggarbeten

Huvudentré till Nus stängs för byggarbeten

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 11:59 CET

Från och med den 14 februari stängs den västra entrén till Norrlands universitetssjukhus (Nus) på grund av större byggarbeten framför sjukhuset. Även parkeringen mellan sjukhuset och Umeå Östra stängs. Besökare och patienter hänvisas istället till sjukhusets övriga entréer. Under senhösten 2017 öppnar den västra entrén igen.

Media no image

Nya metoder att behandla cancer vid Nus

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 08:50 CET

Ny forskning visar att bildgivande magnetresonansteknik, MRI, ger väsentligt mer information om tumörer än äldre metoder. Det gör det lättare att skräddarsy behandlingen efter varje cancerpatients sjukdom.

Media no image

Lex Maria: Förlossning fördröjdes

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 09:30 CET

Den gravida kvinnan kom till förlossningen för att hon hade värkar och för att fosterrörelserna hade avtagit. Vid undersökningen bedömer man att en minskad mängd fostervätska påverkar barnet negativt och sätter igång en rad insatser för att motverka det.

Media no image

Bröstopererade patienter kallas till efterkontroll

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 16:05 CET

​Patienter som opererat bort brösten vid Norrlands universitetssjukhus som förebyggande åtgärd på grund av genetisk hög risk för bröstcancer, så kallad profylaktisk mastektomi kommer att kallas till uppföljande undersökning via ett personligt brev.

Vår tids hälsoutmaningar för föräldrar och barn

Vår tids hälsoutmaningar för föräldrar och barn

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 09:42 CET

Den 9 februari inleds Västerbottens läns landstings Salutdagar, en satsning på utbildning för alla som jobbar med barnhälsovård, mödrahälsovård, på familjecentral, i folktandvården eller på öppen förskola. Det blir tre dagar på tre orter i länet med aktuella föreläsningar, information om det senaste inom Salut-satsningen samt möjlighet till att utbyta erfarenheter.

Media no image

Avancerad hemsjukvård (AHS) byter namn till Palliativ medicin

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 11:19 CET

Den 6 februari byter enheten Avancerad hemsjukvård namn till Palliativ medicin. Västerbotten är först ut i landet med namnbytet, men förhoppningarna är att fler landsting ska ta efter namnbytet.

Media no image

Lex Maria: Diagnos av malignt melanom fördröjdes

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 09:28 CET

​Patienten sökte sin hälsocentral på grund av hudförändringar. Läkaren gjorde en så kallad teledermatoskopi, där förändringarna fotograferades enligt rutinerna och en pappersremiss skickades till hudspecialist.

Skellefteå lasarett utvecklas för framtidens vård

Skellefteå lasarett utvecklas för framtidens vård

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 15:02 CET

På torsdagen presenterade Västerbottens läns landsting ett förslag till fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett. Här beskrivs tänkta investeringar för över en miljard kronor som bland annat innefattar en helt ny vårdbyggnad, upprustning av lokaler, utrustning, teknik och infrastruktur samt ett parkeringshus.

Media no image

Förslag till fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett presenteras – observera ny tid!

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 10:42 CET

I samband med att ett förslag till fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett presenteras bjuder landstinget in till ett informationsmöte med efterföljande pressträff. Fastighetsutvecklingsplanen beskriver hur landstinget tänker sig den långsiktiga utvecklingen för Skellefteå lasarett.

Ambulans innebär inte längre självklar transport till akuten

Ambulans innebär inte längre självklar transport till akuten

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 09:50 CET

Nu har ambulansen i Skellefteå börjat att använda 1177 beslutsstöd som är ett nytt standardiserat sätt att arbeta. Arbetssättet innebär att patienter som larmat efter ambulans inte automatiskt körs till akutmottagningen utan att en bedömning av deras tillstånd har gjorts.

Media no image

Presskonferens efter landstingsstyrelsens sammanträde

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 14:36 CET

Onsdag den 1 februari sammanträder landstingsstyrelsen i Umeå. För att berätta om styrelsens olika beslut bjuder presidiet in till en presskonferens.

Media no image

Lex Maria: Skrevs ut med höga infektionsvärden

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 09:30 CET

Den äldre patienten vårdades för demens på ett korttidsboende och hade nedsatt förmåga att kommunicera.

Media no image

Västerbotten i topp med 1177 Vårdguiden på telefon

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 07:32 CET

I Västerbotten får 1177 Vårdguiden på telefon betyget ”mycket nöjd” av användarna i årets nöjdhetsmätning – med det resultatet placerar sig Västerbotten bland topp tre i Sverige.

Media no image

Lex Maria: Patient fick fel läkemedel

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 09:30 CET

Patienten skulle göra ett mindre kirurgiskt ingrepp och fick inför det ett läkemedel i injektionsform.

Media no image

Vården ska bli oberoende av hyrpersonal

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 13:00 CET

Om två år ska Västerbottens läns landsting tillsammans med samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal och satsar nu brett för att nå detta mål.