Skip to main content

60 personer inspireras till hälsa

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 09:13 CEST

60 medlemmar i intresse- och patientföreningar påbörjar nu en satsning där de får lära sig hur de kan förbättra sin hälsa.

Första tillfället, torsdagen den 23 september kl 13.00-16.00 i gymnastiksalen på Medlefors folkhögskola, är en inspirationsdag där deltagarna får veta mer om vad landstingets Hälsa 2020-arbete är för något och hur de själva kan påverka sina liv. De får också inspiration till att röra sig mer och information om satsningens fortsatta upplägg.

Vid de tre övriga tillfällena bjuds det på ryggskola i teori och praktik samt föreläsningar om hjärnan, stress och sömn samt hur man blir frisk med färgstark mat.  

- Vi anser att det är viktigt att stärka hälsan bland denna grupp som ett led i att nå landstingets vision, säger Janeth Lundberg (S), ordförande i folkhälsonämnden Skellefteå-Norsjö

Programmet är ett samarrangemang mellan folkhälsonämnden i Skellefteå-Norsjö och Medlefors folkhögskola. Deltagandet är kostnadsfritt.

För mer information:
Kontaktperson Folkhälsonämnden Skellefteå/Norsjö
-  Janeth Lundberg (S), Ordförande Folkhälsonämnden Skellefteå/Norsjö
0910-77 46 66
070-576 82 95
-  Lina Tjärnström, Utredare Folkhälsonämnden Skellefteå/Norsjö
0910-77 46 75
070-296 11 98

Kontaktperson Medlefors
-  Mikael Rehnberg, Lärare Medlefors
070-650 63 71