Skip to main content

Årets psykiatripris i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 10:03 CET

Ikväll onsdag delas psykiatripriset 2011 ut i Skellefteå. Årets pristagare heter Malin Larsson, Moa Johansson, Kristin Åhman, Elin Fagernäs, Eva-Carina Karlsson och Maria Borgstedt.

Malin Larsson tilldelas priset för att hon på ett förtjänstfullt sätt vidareutvecklat sin roll som lokalvårdare vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Genom att måna om de patienter hon möter på ett personligt sätt och ett trevligt och respektfullt bemötande har hon som lokalvårdare blivit en viktig del i rehabiliteringen.

I juryns motivering till hälsocoacher i Västerbotten – Moa Johanson, Kristin Åhman, Elin Fagernäs, Eva-Carina Karlsson och Maria Borgstedt - säger man att de på ett förtjänstfullt sätt bidragit till utvecklandet av en verksam modell för förändrade levnadsvanor bland personer med psykisk funktionsnedsättning och stimulerat till utveckling hos verksamheter som stödjer dessa personer i det dagliga livet. Det har skett genom utvecklandet av en hälsokurs som erbjuds brukare och personal gemensamt, utarbetandet av en modell med personlig coachning till förändrade levnadsvanor för personer i målgruppen med många riskfaktorer för ohälsa och genom att ha utvecklat och infört en kvalitetssäkringsmodell – en diplomering i hälsa till verksamheter som riktar sig till målgruppen. Hälsocoacherna har vidare på ett föredömligt sätt dokumenterat sitt arbete, vilket främjar möjligheten till fortsatt utveckling inom ett angeläget område.

Tid: onsdagen den 9 november klockan 19.00

Plats: Nya föreningarnas hus, café Castor, Stationsgatan 19, Skellefteå

Psykiatripriset 2011 delas ut i samband med den pågående Psykeveckan vid en ceremoni på Nya föreningarnas hus i Skellefteå under onsdagskvällen. Syftet med Psykeveckan är att öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta.

Välkommen!

Information lämnas av:

Ang Malin Larsson: Berith Backman, avdelningschef psykiatriska kliniken, 0910-77 46 18

Ang hälsocoacher: Karl-Anton Forsberg, handläggare, 0910-77 19 76

Jeanette Sundström, klinikassistent psykiatriska kliniken, 0910-77 19 92, 072-222 08 56