Skip to main content

Återremiss av frågan om överlåtelse av länets kulturbolag

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 13:57 CET

Politikerna i landstingsstyrelsen kunde vid dagens extra sammanträde inte enas om hur landstingets aktier i länets fem kulturbolag ska överlåtas till Region Västerbotten. Frågan återremitteras därför för fortsatt utredning.

De fem kulturbolag som berörs av en eventuell överlåtelse är;

  • Västerbottens Teatern AB, Skellefteå
  • Skellefteå Museum AB, Skellefteå
  • Skogsmuseet i Lycksele AB, Lycksele
  • Norrlandsoperan AB, Umeå
  • Västerbottens Museum AB, Umeå.


Dessa bolag äger landstinget tillsammans med bolagens hemkommuner, dvs Skellefteå, Lycksele och Umeå. Landstingets aktier i de fem bolagen har ett nominellt värde på 7,8 miljoner kronor.

Landstingsfullmäktige beslutade ifjol att man skulle erbjuda Region Västerbotten att ta över landstingets ägarandelar i de fem bolagen. Enligt det förslag som behandlades av styrelsen i dag skulle överlåtelsen ske på följande sätt:

Regionförbundet övertar landstingets aktier till det nominella värdet. För detta betalar regionförbundet 10 000 kronor per år i en avbetalningsplan. I landstingets bokföring bokförs detta som en utgående fordran. År 2014 skulle det göras avstämning av avbetalningsplanen och översyn av takten i denna.

Men styrelsen kunde inte enas om detta förslag. Styrelsen beslutade därför att återremittera ärendet för att försöka hitta en teknisk lösning som alla partier i styrelsen kan ställa sig bakom.

Beslutet innebär också att frågan om överlåtelsen av aktierna i kulturbolagen kommer att strykas från landstingsfullmäktiges sammanträde i morgon, tisdag. Nästa gång ärendet kan behandlas av fullmäktige blir vid sammanträdet i april månad.

Vill ni ha ytterligare kommentarer kring landstingsstyrelsens beslut kan ni kontakta styrelsens presidium;

Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande, 070-250 05 41
Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen, 070-254 45 15
Maria Grip (V), 2:a vice ordförande i landstingsstyrelsen, 073-056 69 00.