Skip to main content

Ambulans innebär inte längre självklar transport till akuten

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 09:50 CET

Nu har ambulansen i Skellefteå börjat att använda 1177 beslutsstöd som är ett nytt standardiserat sätt att arbeta. Arbetssättet innebär att patienter som larmat efter ambulans inte automatiskt körs till akutmottagningenutan att en bedömning av deras tillstånd har gjorts.

I dagsläget får ambulansen i Skellefteå ungefär 8000 larm per år och långt ifrån alla patienter som ringer 112 behöver ambulanssjukvård till akutmottagningen. För att lätta på flödet till akutvården och stärka beredskapen har ett nytt arbetssätt införts.

Patientens medicinska tillstånd bestäms på plats och utifrån det tar ambulanspersonalen beslut om det är transport till akutmottagningen som är aktuell, hänvisning till hälsocentral eller om patienten själv ska ombesörja resa till aktuell vårdinrättning.

Till stöd för ambulansspersonalen finns läkare som konsulteras via telefonkontakt.

Patientens behov alltid först

Patientens behov sätts alltid först berättar Christina Appelblad, avdelningschef på ambulansen i Skellefteå, och standardiserad bedömning är ett sätt att arbeta med kvalitetssäkring för att kunna ge så god vård som möjligt.

– Bedömningsarbetet känns kvalitetssäkert, vi har utbildning och erfarenhet bakom oss, de som jobbar har stor vana att bemöta olika personer i alla sorters miljöer och omständigheter. Inga patienter ska känna sig oroliga att vi inte kan rutinerna, säger Christina Appelblad.

Rätt patient till rätt vård

Att ambulanspersonalen bedömer patienten redan i hemmet och där avgör den fortsatta vårdnivån innebär en smartare resursfördelning, och att sjukvårdsinstanserna nyttjas på det mest effektiva sätt.

– Många larm vi får är dock inte så allvarliga, där det i många fall skulle räcka med en tidsbokning på en hälsocentral. Genom det nya arbetssättet med en smartare resursfördelning för att matcha patienternas behov av vård och transport blir ambulanspersonalens arbete som en brygga mellan akut- och primärvården, säger Christina Appelblad.

När du blir sjuk

Sjukvårdens system är utformat så att patienter med lättare vårdbehov i första hand ska söka sig till hälsocentral och svårt sjuka ska vända sig till en akutmottagning. Ring 112 vid nödsituationer där det finns fara om liv och man behöver omedelbar hjälp från ambulans.

Om du får en sjukdom eller skada som kräver vård direkt men inte är livshotande ska du vända dig till hälsocentralen. Det kan till exempel vara en infektion eller en sårskada.

Till akutmottagningen vänder du dig med sådant som inte kan vänta, till exempel en svår sjukdom eller en plötslig skada. Det kan till exempel vara plötsligt ont i bröstet, ett brutet ben eller en svår blödning.

Om du blir sjuk eller skadad och behöver vård när hälsocentralen är stängd ska du ringa 1177. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor och gör en bedömning av ditt tillstånd.

I vissa fall räcker det med att lindra besvären själv med hjälp av de råd du får från 1177 Vårdguiden och kanske kontakta din hälsocentral när den öppnar igen. I andra fall kan du behöva åka till en akutmottagning. För att få veta vilken mottagning du ska vända dig till är det därför viktigt att först ringa 1177.


Mer information
Christina Appelblad
Avdelningchef ambulansen
Västerbottens läns landsting
073- 093 15 75

Rune Eklund
Biträdande avdelningchef ambulansen
Västerbottens läns landsting
0910- 77 15 81

Vänliga hälsningar
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
073-049 46 53

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum