Skip to main content

Ansträngd vårdplatssituation på Nus

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:29 CET

Sedan i helgen har vårdplatssituationen på Nus varit ansträngd med ett 30-tal överbeläggningar. På kort sikt löser man problemet med att nyttja det totala antalet vårdplatser på sjukhuset så effektivt som möjligt och skriva ut patienter som är färdiga för hemgång.

- Det är en tuff situation att hantera överbeläggningar för all berörd personal. De har arbetat för högtryck för att klara situationen på kort sikt. Nu måste vi dock hitta mer långsiktiga lösningar, säger Margit Håkansson, verkställande ledning.

Situationen har varit ansträngd i perioder sedan sommaren inom området medicin/geriatrik. Orsaken är dels att det finns ett 30-tal färdigbehandlade patienter på geriatriken som kommunen inte kan ta emot och dels att medicinkliniken har för få vårdplatser i förhållande till de intag av patienter man har.

- Vi har en tioprocentig ökning av den årliga produktionen och det påverkar behovet av vårdplatser. Som en tillfällig lösning kan vi dra ner på antalet planerade inläggningar men på längre sikt måste vi skapa fler vårdplatser samt finna en lösning gentemot kommunen, säger Marigt Håkansson. Det finns idag en lokalmässig möjlighet att öppna ytterligare tio vårdplatser som ska vara till för akuta medicinska patienter. Så snart vi kan bemanna dessa platser ska de öppnas.

För mer information kontakta: Margit Håkansson, chef verkställande ledning, telefon 090-785 74 48 eller 070-355 28 22.