Skip to main content

Arkitektstudenter ska studera lasarettet i Lycksele

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 08:57 CET

”Optimalt sjukhus i glesbygd” är ämnet för ett stort studentprojekt som kommer att påbörjas inom kort vid Lycksele lasarett, Västerbotten. Målet för studentprojektet som ska göras av arkitektstudenter från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, är att utarbeta ett förslag på Lycksele lasarett som ett närsjukhus inför framtiden.

Några av frågeställningarna är:
· kommunikationer och logistik
· mottagningarna ligger utspridda, kanske kommer det att vara en
central fråga för närsjukhus med närhet mellan olika specialister
· samverkan även lokalmässigt med primärvården
· har vårdavdelningarna en standard som klarar framtiden?
· hur ska sjukhusbyggnaden utvecklas för att erbjuda effektiva och
attraktiva lokaler i framtiden?

20-22 mars kommer de 15 arkitektstudenterna tillsammans med fem handledare för ett första besök i Västerbotten. Under dessa tre dagar ska de få en presentation av sjukhusets verksamhet idag och i framtiden, problem och utvecklingsmöjligheter.

De kommer till Umeå på måndag 20 mars för att få information om Västerbottens läns landsting, om sjukvården idag och framöver, om landstingets fastighetsorganisation mm. Efter lunch åker de vidare till Lycksele där de kommer att få veta mer om lasarettet, förutsättningar för verksamheten mm.

Studenternas slutredovisning av projektet sker i slutet av maj under två dagar.

Mer information:
Anna-Carin Dahlberg. verksamhetschef för landstingets fastighetsfrågor, 090-786 22 58, 070-339 22 58 Ruth Zackrisson, vårdkoordinator, Lycksele lasarett, 0950-392 28


Program för de tre dagarna, 20–22 mars
Studentprojekt Lycksele lasarett
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| 20 mars | 09.00 – | Nus, by 1D plan 5 rum 544 |
| | 12.30 | - presentation av Västerbottens läns |
| | | landsting |
| | | - inlandssjukvården idag och i framtiden|
| | | - landstingets fastighetsorganisation |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| |12.30 – 13.30| Lunch |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| | 13.45 – | Buss till Lycksele |
| | 15.55 | |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| 21 mars | 08.00 - | Frukost |
| | 08.30 | |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| | 09.00 – | Lycksele kommun |
| | 12.00 | miljöekolog, arkitekt, plantekniker, |
| | | näringsliv |
| | | historia, dagsläge, framtiden i Lycksele|
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| | 12.00 – | Lunch |
| | 13.00 | |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| | 13.00 – | Information om verksamheten på |
| | 15.00 | lasarettet |
| | | samt byggnadernas historia, standard, |
| | | brister och problem för verksamheten |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| | 15.00 | Rundvandring på lasarettet |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| 22 mars | 08.00 – | Frukost på Lycksele lasarett |
| | 09.00 | |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| | 09.00 – | Pryo på lasarettets olika verksamheter |
| | 12.00 | |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| | 12.00 – | Lunch |
| | 13.00 | |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| | 13.00 | Eget arbete, dokumentation |
|------------+-------------+-----------------------------------------|
| | 16.10 – | Buss till Umeå |
| | 18.00 | |
|------------+-------------+-----------------------------------------|Hälsningar
lena Åminne
informatör
Västerbottens läns landsting