Skip to main content

Bättre bemötande av personer som säljer sex

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 10:14 CET

Möter du personer som köper och säljer sex? Vågar vi prata om infektionsrisker? Det är frågor som diskuteras under en utbildningsdag om sex mot ersättning som hålls i Umeå imorgon.

– Vi måste våga se, fråga och bemöta personer och framförallt unga som säljer sex. Vi måste också väcka frågan ur ett infektionsperspektiv, genom att visa på konsekvenserna av att köpa och sälja sex. Försäljning av sex är inte bara ett storstadsfenomen, utan detta förekommer även i vår region, därför måste vi utveckla mer effektiva insatser, säger Eva-Britt Carlsten, hälsoutvecklare vid Västerbottens läns landsting.

Ett första steg är att bli medveten om att det förekommer och att dessa personer finns i alla samhällsgrupper. Det handlar också om att vara lyhörd för signaler, att tolka och förstå ungdomars erfarenheter av att sälja sex samt att våga ställa frågan och hantera ett svar.

Ungdomar som har sålt sexuella tjänster anser ofta att det inte handlar om prostitution. Det är därför en utmaning i arbetet med att stödja och skydda ungdomar.

För att öka kunskapen på området och för att utveckla effektiva insatser anordnar Kunskapsnätverket hiv/STI Norr, Västerbottens läns landsting och Länsstyrelsen i Västerbotten en utbildningsdag om sex mot ersättning onsdag 11 december, klockan 09.45–16.00 i Fullmäktigesalen, Landstingshuset i Umeå.

Föredragshållare är smittskyddsläkare Stephan Stenmark, Paulina Bengtsson, Novahuset, Mikis Kanakaris, 1000 möjligheter, Liza Linge, RFSL Umeå samt Marie Näslund, Polismyndigheten i Västerbotten.

Ett 80-tal personer med olika yrken inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, studenthälsa, socialtjänst samt andra berörda aktörer i Västerbottens län är anmälda till utbildningsdagen. Program för dagen bifogas.

Media är välkommen att delta under dagen och får tillfällighet att intervjua föreläsarna under lunchen och pauserna.

För mer information, kontakta Eva-Britt Carlsten, Västerbottens läns landsting 076-789 72 10 eller Maria Lindgren, projektledare Kunskapsnätverket hiv/STI Norr, 070-590 05 07.

 

Hälsningar
Elin Sköld
Kommunikationsstaben

Bifogade filer

PDF-dokument