Skip to main content

Besökare påverkas inte av vattenläckan

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 07:32 CET

All vattenförsörjning fungerar normalt efter vattenläckan på Norrlands universitetssjukhus. Arbetet med att tömma den vattenfyllda delen av kulverten vid ortopedtekniska fortsätter.

Skadan bedöms inte påverka besökare och någon patientpåverkan har heller inte identifierats. Sanering i kulvertarna har gjorts för att minska halkrisken.

Regional ledning bevakar fortsatt läget för att identifiera eventuella följder som kan störa driften i sjukhuset.