Skip to main content

Brandövningar på Skellefteå lasarett

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 10:00 CEST

Under vecka 34 och 35 genomförs flera brandövningar på Skellefteå lasarett. Syftet är bland annat att öva larmning och utrymning av sängliggande patienter.

Sammanlagt handlar det om tolv tillfällen, varav fyra tillsammans med räddningstjänsten.

Övningarna är en del av ett omfattande brandskyddsarbete som genomförs på Skellefteå lasarett under året. Som en del i detta har bland annat 400 anställda deltagit i arbetsplatsanknutna brandutbildningar under våren.

Majoriteten av vårens deltagare, 322 personer, får nu möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken under de nu aktuella brandövingarna. 

Verklighetstrogna förhållanden
Övningarna genomförs på stängda vårdavdelningar med hjälp av ofarlig rök och rollspel. Deltagarna, som arbetar på Medicinsk och geriatriska kliniken respektive Kirurgisk och ortopediska kliniken, kommer öva larmning, kontakt med SOS Alarm och utrymning av sängliggande patienter under verklighetstrogna förhållanden.

Media är välkommen att bevaka kommande övningar:

• Onsdag den 26 augusti klockan 10.00
• Torsdag den 27 augusti klockan 10.00

Mer information
Ewa Rönnblom, säkerhetssamordnare på Skellefteå lasarett, 070-522 26 76

Vänliga hälsningar
Josefin Nilsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting