Skip to main content

​Byggarbeten påverkar vägar vid Nus

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 13:57 CEST

Nu inleds förberedande markarbeten i samband med bygget av en ny vårdbyggnad vid Norrlands universitetssjukhus. Under våren berörs Klintvägen och Köksvägen periodvis med tillfälliga omledningar och begränsningar i vägbredd.

Det är intill sjukhusets södra entré och byggnad 27 som den nya vårdbyggnaden ska byggas, närmare bestämt i korsningen Köksvägen/Klintvägen där det idag finns en parkeringsyta.

Förberedande markarbeten på och i anslutning till byggarbetsplatsen pågår fram till i slutet av 2018 då sedan själva husbygget sätts igång. Den nya vårdbyggnaden beräknas vara klar i slutet av 2020.

Vägar leds om
Under tiden markarbetet pågår påverkas Klintvägen och Köksvägen på olika sätt. Båda vägarna hålls öppna för trafik men påverkas genom tillfälliga omledningar och begränsningar i vägbredd.

Förändringarna kommer att tydliggöras via platsinformation och vägskyltning.

Nya byggnad 29 blir en modern och energieffektiv byggnad i sex våningsplan. Hit ska bland annat sjukhusapoteket, palliativ medicin, IVF-kliniken, Cancercentrums administration, Läkemedelscentrum samt den kommande flygkoordineringscentralen för Svenskt Ambulansflyg flytta in.

Mer information lämnas av
Byggprojektledare Tony Fransson, 072-528 96 02

Projektchef Malin Viklands, 070-674 52 34

________________________________________

Hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-214 43 47

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum