Skip to main content

Chatt, enkät och konferens om alkohol under nationell uppmärksamhetsvecka

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 09:52 CET

Vecka 45 riktar primärvården i Sverige strålkastarna på en stor folkhälsofråga – alkohol. Det är Statens folkhälsoinstitut som inom ramen för Riskbruksprojektet för tredje året i rad arrangerar en s.k. uppmärksamhetsvecka. I Västerbotten arrangeras bl.a. en konferensdag om alkohol, en enkätundersökning och på www.hälsa2020.se kan allmänheten chatta om alkohol- och drogfrågor.

-        Även om andelen personer med riskabla alkoholvanor är lägre i Västerbotten än landet i övrigt är det viktigt att använda de möjligheter som finns inom hälso- och sjukvården för att uppmärksamma problematiken, säger Annika Nordström, hälsoutvecklare vid Landstinget.

Eftersom en majoritet av befolkningen besöker sin hälsocentral inom loppet av några år och en hög alkoholkonsumtion kan ha negativ inverkan på hälsan, så är primärvården särskilt lämpad att ta upp alkoholvanor i patientsamtalet. Rådgivande samtal inom primärvården har också visat sig ha god effekt.

AKTIVITETER under vecka 45:

Under hela veckan finns det extra material om alkohol på alla hälsocentraler för utdelning och information. På flera hälsocentraler görs egna riktade insatser.

Tisdagen den 9 november kan allmänheten anonymt chatta på hälsa2020.se om alkohol och droger. Lena Häggström, samordnare på alkohol- och drogmottagningen i Umeå och med närmare 30 års erfarenhet av missbruks- och beroendevård, svarar på frågorna mellan klockan 11.00-12.00.

Vid konferensdagen den 10 november på Aula Nordica i Umeå, berättar bl.a. Olle Carlsson, kyrkoherde och författare, om sin väg in och ut ur ett missbruk. Claudia Fahlke, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, belyser biologiska, psykologiska och sociala faktorers betydelse för att utveckla ett beroende. Sven Andréasson, alkoholläkare och docent vid Karolinska institutet, tar upp varför så få personer med beroendeproblematik nås av samhällets stöd och möjligheterna till screening och kort rådgivning. Urban Janlert, professor i epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, presenterar siffror från FHI´s befolkningsenkät om förekomst av riskbruk i kombination med sociodemografiska faktorer. Magnus Johansson, projektledare vid Statens folkhälsoinstitut, visar på alternativa stöd som Alkoholhjälpen, Alkoholprofilen och Alkohollinjen.

För mer information om konferensdagen, se www.riskbruk10november.se


Den 11 november delas ca 2500 enkäter om alkoholvanor ut till patienter främst på hälsocentraler och inom den psykiatriska vården. Syftet är att belysa hur många patienter som kan antas ha riskabla alkoholvanor en vanlig dag.


Information lämnas av:
Annika Nordström, hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting, 090-785 71 85, 070-254 16 81 (går att nå efter klockan 12.00 torsdag 4 november)