Skip to main content

Chatta om tobak under Tobaksfria veckan

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 10:00 CET

Vecka 47 är det dags för en uppmärksamhetsvecka kring tobak. Folkhälsoinstitutets tema är i år: Du kan själv – men det finns stöd att få om du behöver.

-        Och stöd för att sluta finns att få i Västerbotten. Vi kan i stort sett erbjuda tobaksavvänjning till länets hela befolkning oavsett var de bor idag. Inom landstinget erbjuder hälsocentraler och folktandvårdskliniker tobaksavvänjningsstöd, med goda resultat, säger Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting.

-        Många klarar av att sluta själv, men inte alla och då är en professionell tobaksavvänjare det bästa stöd man kan få, gärna då i en gruppverksamhet, fortsätter Ywonne Wiklund.

I Västerbotten kan allmänheten chatta på www.hälsa2020.se* om tobak, Tobaksfri Duo och om vilket stöd som finns för den som vill sluta. Ywonne Wiklund, socionom och hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting, svarar på frågorna onsdag 24 november mellan klockan 13.00 och 14.00. Ywonne har ett länsansvar för tobaksfrågor, tobaksavvänjning och Tobaksfri Duo.

På Norrlands universitetssjukhus finns under tisdag, onsdag och torsdag, klockan 11.00-13.00, sjukhusets tobaksgrupp och personal från apoteket tillgängliga för att svara på frågor och ge råd. Där delar man också ut material om tobak och besökare kan svara på tipsfrågor och vinna material från Hälsa2020 och Tobaksfri Duo. Tidningen FRIheter delas också ut.

Under hela veckan finns det extra material om tobak på skolor, sjukhusavdelningar och folktandvårdskliniker.

Under vecka 45 arrangerades elevaktivitetsdagar i Lycksele, Skellefteå och Umeå för att stärka eleverna att själva driva det tobaksförebyggande arbetet på skolan. Som inspiration var två unga styrelsemedlemmar från Smart Ungdom inbjudna, för att tillsammans med Tobaksfri Duos egen inspiratör hålla i aktiviteterna under dagarna. Dessutom fick eleverna med sig material och idéer till aktiviteter som de kan använda under tobaksfria veckan. Totalt deltog 170 elever från 30 skolor. Just nu pågår också en stor skol- och klasstävling, där de skolor som arrangerar aktiviteter som stärker tobaksfrihet är med och tävlar om 15 000 kronor.

Varje dag använder 1,6 miljoner svenskar tobak i någon form. Merparten vill sluta och cirka var tredje vill ha hjälp. Tobaksfria veckan, vecka 47, har funnits sedan 70-talet med avsikt att stimulera till tobaksfrihet och utifrån olika perspektiv lyfta tobaksfrågan. Syftet i år är att uppmuntra tobaksbrukarna att sluta röka och snusa på egen hand. Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att i det korta samtalet alltid fråga om tobaksbruk och informera om den hjälp som finns att få. Frågan har fått ny aktualitet i och med att Socialstyrelsen nu har lanserat de nya nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder som sätter stort fokus på dessa insatser.

Bakom kampanjen står Nationella tobaksuppdraget vid Statens folkhälsoinstitut i samarbete med landstingens tobakssamordnare och resurspersoner på tobaksområdet.

Information lämnas av
Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting, mobil 070-648 73 15

* Hälsa2020.se har utvecklats av Västerbottens läns landsting, i samverkan med andra aktörer i länet, och är ett steg på vägen för att förverkliga visionen om att år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Syftet med hälsa2020.se är att ge inspiration och kunskap till bättre hälsa.