Skip to main content

Ditt beslut kan rädda liv

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 09:36 CEST

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ, men fortfarande har många inte aktivt tagit ställning till donation. Idag startar Donationsveckan – ett bra tillfälle att få veta mer om donation och bestämma hur du vill ha det.

I början av 2016 fanns ett behov av 825 organ i Sverige. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. En förutsättning för transplantation är att det finns människor som vill donera sina organ och vävnader efter sin död.

Antalet organ- och vävnadsdonatorer ökar i Sverige. Men trots ökningen finns det inte nog med donatorer för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation.

– Att ta ställning för donation av organ och vävnader är att bidra till att rädda liv, säger Cecilia Reinikainen Diamant som är regionalt donationsansvarig sjuksköterska i Norra regionen.

Bättre kunskap om donation
Den 10−16 oktober pågår Donationsveckan. Ett nationellt initiativ från Socialstyrelsen som återkommer varje år i anslutning till den europeiska donationsdagen.

– Målet med veckan är att allmänheten ska få bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation och att fler ska ta ställning i frågan, berättar Cecilia Reinikainen Diamant.

Aktiviteter i Västerbotten

I länet uppmärksammas veckan med lokala aktiviteter i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Förutom organ och vävnad kommer bland annat blodgivning, donation av könsceller (det vill säga ägg och spermier) och stamceller att hamna i fokus.

Donationsansvariga från landstinget kommer tillsammans med Medicinkliniken, IVF-kliniken och Blodcentralen att svara på frågor och informera om donation, samt dela ut donationskort. Aktiviteterna sker i samarbete med Njurföreningen Västerbotten och Handikappföreningarnas samarbetsorgan Umeå (HSO).

Skellefteå
Tisdag 11/10 kl. 17.00−19.00, Friskvårdskompaniet.

Umeå
Tisdag 11/10 kl. 10.00−14.00, Lindellhallen på Umeå universitet.
Onsdag 12/10 kl. 17.00−20.00, IKSU sport.
Torsdag 13/10 kl. 10.00−14.00, korridoren utanför Alva kultur på Norrlands universitetssjukhus (Nus).

Lycksele
Tisdag 11/10 kl. 10.00−16.00, ICA Supermarket.

Så här kan du berätta hur du vill ha det

Alla tre sätt är lika giltiga och det är det senaste ställningstagandet som gäller. Det finns ingen åldersgräns för att anmäla sitt ställningstagande till donationsregistret. Om du har frågor om donation kan du mejla donation@vll.se. Det finns även mer att läsa på www.1177.se/organdonation.

Olika sorters donation

Organ- och vävnad

I Sverige genomförs cirka 700 organtransplantationer varje år. De organ som transplanteras är njure, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och tunntarm. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad. Dessutom transplanteras cell-öar från bukspottkörteln. Njure samt bit av lever går att donera från en levande givare.
Läs mer: www.livsviktigt.se

Blod
Blod är en färskvara som hela tiden behöver fyllas på. I Västerbotten finns blodcentraler i Umeå, Skellefteå och Lycksele, samt blodbussar.
Läs mer: www.geblod.nu

Könsceller
IVF-kliniken Umeå, som samarbetar med kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus, tar emot donationer av ägg och spermier och utför cirka 850 IVF-behandlingar per år. Mottagare är par som är ofrivilligt barnlösa.
Läs mer: www.ivfkliniken.se/umea

Stamceller
Blodstamceller är de celler som bildar blod. Varje dag drabbas någon i Sverige av en livshotande sjukdom som kan behandlas med blodstamceller från en donator. Tobiasregistret är ett nationellt stamcellsgivarregister som du kan anmäla dig till, där flera tusen personer söker efter en matchande givare varje år.
Läs mer: www.tobiasregistret.se/

Donation i siffror

  • Under 2015 blev 167 svenskar organdonatorer efter sin död.
  • Totalt väntade 864 personer på ett eller flera organ den 1 juli 2016.
  • 34 personer avled under 2015 i väntan på transplantation.
  • 764 organtransplantationer genomfördes, av dessa kom 133 från levande donatorer.
  • 1190 vävnadstransplantationer genomfördes, bland annat 759 hornhinnor och 206 hjärtklaffar.
  • Den 11 januari 2016 fanns 1 560 298 personer registrerade i registret.

Källa: www.livsviktigt.se och www.socialstyrelsen.se

Mer information

Cecilia Reinikainen Diamant, regionalt donationsansvarig sjuksköterska, Norra regionen.
090-785 80 31, 070-530 5678

Monika Långström, donationsansvarig sjuksköterska och vävnadsutredare, Norrlands universitetssjukhus.
072-541 22 29

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
linn.f.johansson@vll.se
090-785 72 32, 072-214 43 47

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum