Skip to main content

Dorotea kommun och Västerbottens landsting överens om en gemensam lösning för långsiktig samverkan

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 09:30 CET

I linje med den tidigare avsiktsförklaringen som träffats mellan Dorotea kommun och Västerbottens läns landsting har den politiska ledningen enats om en gemensam samarbetsmodell för hälso- och sjukvården och äldreomsorgen i Dorotea kommun.

Samverkan inleds med att öppna åtta gemensamma vårdplatser på den nuvarande hälsocentralen i Dorotea under första kvartalet 2016. Överenskommelsen innebär att en projektering inleds för en möjlig nybyggnation i anslutning till kommunens äldreboende för att samordna landstingets och kommunens vård- och omsorgsbehov.

Båda parterna är nu beredda att utarbeta ett långsiktigt avtal som slår fast att vården och omsorgen ska bedrivas i gemensamt nyttjade lokaler.

– Jag ser positivt på lösningen och är glad att vi nu tagit ett viktigt steg för att få en långsiktig lösning i vårdfrågan där vi även kan utveckla och säkerställa vårt behov av äldreomsorg, särskilt mot bakgrund av behovet av platser för dementa, säger kommunstyrelsens ordförande MatsErik Westerlund. Arbetet går nu in i en ny fas med avtalsförhandlingar och information till kommunfullmäktige i februari.

Till grund för överenskommelsen ligger en långsiktig analys av befolkningsutvecklingen och medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och äldreomsorg av Region Västerbotten.

Genom ett gemensamt ansvarstagande för bemanningen och att samnyttja lokalerna i en byggnad säkerställs att verksamheten bedrivs med en långsiktig hållbar ekonomi. Utgångspunkten för överenskommelsen har varit landstingets och kommunens verksamhetsbehov. Samverkansmodellen kommer att ge en trygg, säker och tillgänglig vård och omsorg.

– Jag känner mig hoppfull över att vi med gemensamma krafter och med kommuninvånarnas bästa för ögonen, nu påbörjar det första steget i samverkansarbetet. En samverkan som har tydligt fokus på en framtidsinriktad hälso- och sjukvård som är långsiktigt hållbar för både landsting och kommun i Dorotea, säger landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson.

Mer information
MatsErik Westerlund (DKL), kommunstyrelsens ordförande, Dorotea kommun, 070-230 43 65

Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande, Västerbottens läns landsting, 070-250 05 41.

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum