Skip to main content

Effektivare med ny operationssal

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 08:00 CEST

Sju månader efter byggstart står nu den nya operationssalen vid ögonkliniken i Lycksele klar och både personal och patienter är mer än nöjda.

– Nu styr vi själva över när och hur ofta vi opererar, säger överläkare Åsa Nygårdh.

Under mer än tio år har ögonklinikens opererat i en av kirurgens operationssalar vid Lycksele lasarett. För personalen har detta inneburit extra arbete, eftersom ögonkliniken ligger i andra delen av lasarettet, och en brist på flexibilitet eftersom man bokat in operationer ett halvår i förväg.

Inga väntrum

Dessutom har personalen tvingats ställa undan diverse utrustning mellan operationsdagarna, några ganska skrymmande och tunga, då lokalerna också används till andra operationer.

– Vi har heller inte haft något eget väntrum utan patienterna har istället haft en besvärlig väg från centralhallen till operationssalen, berättar verksamhetschef Marice Abrahamsson.

– Det har gått åt mycket tid till kringarbete, men vi har ju haft det så sedan 2003, så man har vant sig, säger Åsa Nygårdh.

Fungerande lokaler

Men nu står nu den nya operationssalen klar och de första patienterna har redan opererats.

– Vi har fått vara med och planera utformningen redan och har nu lokaler som kommer att fungera väl i många år, säger Marice Abrahamsson.

Nära centralhallen

Placeringen är också den bästa tänkbara, sammanbyggd med ögonkliniken och i nära anslutning till lasarettets centralhall vilket är bra för såväl personal som patienter.

– Vi gör närmare 600 ingrepp varje år, både gråstarroperationer och injektioner, och eftersom operationssalen nu ligger i våra egna lokaler kan medarbetarna vid ögonmottagningen lättare hjälpas åt om vi är kort på personal, förklarar Åsa Nygårdh.

Operationstid i handen

Klinikens arbetssätt med ”one-stop-clinic” vid gråstarroperationer betyder att ingen patient ställs på väntelista för gråstarroperation.

– Vi planerar operationsdagarna minst tre månader i förväg och patienterna får en operationstid i handen redan vid första läkarbesöket, säger Åsa Nygårdh. Det är roligt för oss och för patienterna.

Fakta: I oktober ska hela den nyrenoverade ögonkliniken, med den nya operationssalen, invigas.

För mer information kontakta verksamhetschef Marice Abrahamsson: 070-383 30 07


Vänlig hälsning

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läna landsting