Skip to main content

Ekonomiskt stöd till Popkollo och Hip Hop

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 14:00 CEST

Tre spännande ungdomsprojekt har fått bidrag. Nämnden för regional utveckling, Västerbottens läns landsting, har beviljat tre nya utvecklingsbidrag till ungdomsorganisationer (UtU) för verksamhet under hösten 2008.

Föreningen "She's got the beat" får 75 000 kr för utveckling av Popkollo i norra Sverige. Genom utvecklingsprojektets ska man inventera nya finansieringsmöjligheter - som huvudsponsorer från näringslivet, rekrytera medlemmar samt söka nya samarbeten regionalt.

Målsättningen är bland annat att Umeå ska bli centrum för "Popkollo i norra Sverige" och att medlemsantalet ska vara 250 personer vid 2009 års slut.

Hip Hop Connection
"Hip Hop Connection" (Studieförbundet Vuxenskolan) får ett bidrag på 65 000 kr för en virtuell och lokalt förankrad streetdanceskola. "Hip Hop Connection" drivs av en ungdomsgrupp vars mål är att via den virtuella dansskolan fånga upp fler intresserade ungdomar i länet, stärka de lokala ledarna och främja dansen.

Genom den virtuella delen erbjuds bland annat dansklipp, musiktips och kontaktnät mellan ledare och ungdomar. Ungdomar i länet erbjuds också återkommande fysiska dansträffar i form en länsomfattande dansturné ledd av två dansledare. Under turnén ska man besöka skolor och fritidsgårdar i länet. Dans i Västerbotten och länsdanskonsulenten är medfinansiär och aktivt stödjande under projektets första verksamhetsår.

Roundabout moving girl
"Västerbotten SBU" (Sveriges Blåbandsungdom) bidrag på 60 000 kr går till "Roundabout moving girl": ett projekt med målsättning att stärka unga flickors självkänsla, självförtroende och fysiska hälsa. Projektet har funnits i Umeå under något år, men nu vill SBU utveckla projektet genom att utbilda fler ledare för att kunna vidga verksamheten till flera kommuner i länet.

Målet är att nå 100 nya flickor i åldern 12 till 20 år. Genom dans, motion och samtal om kost, fysisk och psykisk hälsa, skapar gruppen med hjälp av ledarna förutsättningarna för flickornas ökade välbefinnande. "Roundabout moving girl" riktar sig till nybörjare på dans. En viktig princip att det ska vara lika möjligheter för alla att delta.

Fakta:
Utvecklingsbidraget UtU kan sökas av ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar, ungdomsgrupper m.fl. för utveckling av verksamhet, ledarskap, föreningsliv, arrangörsskap mm.
Nästa ansökningsdatum 2008: 15 oktober

För mer information kontakta:
Kristina Kalén
Projektledare
TRU Västerbottens landsting
090-785 72 78
070-621 84 40


Med vänliga hälsningar
Kent Lundholm, informatör
Västerbottens läns landsting
070-785 82 44