Skip to main content

Elevambassadörer i Skellefteå får nationellt stipendium

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2017 13:00 CEST

Elever i årskurs 8 på Kanalskolan i Skellefteå får stipendium på 5 000 kronor från Psykologer mot Tobak för sitt inspirerande arbete som elevambassadörer för Tobaksfri duo.

Det är första året som Psykologer mot Tobak delar ut ett stipendium till unga som engagerar sig i tobaksfrågan. Tanken med stipendiet är att inspirera ungdomar och skolor att ta upp kampen mot tobaksbruket och motivera kamrater att aldrig börja med tobak.

Nio av tio som börjar med tobak idag gör det innan de fyller 18 år. Därför är insatser för ungdomar i och utanför skolan viktigt, och att engagera ungdomarna att skapa stödjande miljöer för sig och sina kamrater.

– Vi är otroligt glada och stolta över våra elever. De har ett sådant driv och jobbar hårt både på raster och fritid. De har gjort en imponerande presentation med bildspel, film, lekar och information som de har haft med sig när de besökt elever i årskurs 6 och 5, säger Ann-Sofie Lindqvist, fritidsledare på Kanalskolan i Skellefteå.

Pengarna till årets vinnare ska främja och stärka elevambassadörernas aktiviteter inom ramen för den egna skolans arbete mot tobak under läsåret 2017/2018. Elevambassadörerna arbetar med teater, tävlingar och fimpplockning, som utöver nyttan även skapar glädje och sammanhållning. Priset delas ut i samband med den nationella tobakspreventiva LUFT-konferensen i Eskilstuna den 15 september 2017.

– Alla fem elever ser fram emot att åka till Eskilstuna för att ta emot priset på scen. Skolan och föräldrar har ställt upp för att göra det möjligt, säger Ann-Sofie Lindqvist, som följer med eleverna på äventyret.

Tobak är fortfarande en av de största orsakerna till död och sjukdom i Sverige. Regeringen har ställt sig bakom opinionsbildningsprojektet Ett Rökfritt Sverige 2025, som bygger på WHO:s Tobakskonvention. Västerbottens läns landsting står bakom det nationella projektet sedan 21 juni 2016.

Det här är Tobaksfri duo
Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993 och är en vetenskapligt utvärderad metod för att förebygga tobaksbruk. Metoden sprids i landet och finns i mer än 80 kommuner samt på Åland. Eleverna får i årskurs 5 eller 6 utbildning om tobak där övningar för att stärka självförtroendet ingår. Föräldrar och andra viktiga vuxna informeras också.

Eleven och en vuxen som är eller lovar att bli tobaksfri erbjuds att bilda en duo. De skriver avtal som gäller till eleven lämnar årskurs 9. Avtalet följs upp årligen och blir en lottsedel i ett stort vårlotteri. I Västerbotten ingår mer än 80 procent av eleverna i Tobaksfri duo.

Tobaksfri duos hemsida

Mer information
Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting.
ywonne.wiklund@vll.se
070-648 73 15

Ann-Sofie Lindqvist, fritidsledare på Kanalskolan i Skellefteå.
ann-sofie.m.lindqvist@skelleftea.se
073-078 98 74


Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
linn.f.johansson@vll.se
072-214 43 47

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum