Skip to main content

En dag för de för tidigt födda

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 09:14 CET

Världsprematurdagen den 17 november varje år uppmärksammar för tidigt födda barn över hela världen. På Norrlands universitetssjukhus i Umeå hålls ett seminarium som handlar om sjukhusvården och vardagslivet för dem som fötts för tidigt och deras familjer.

Idag finns över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år i Sverige. Varje år föds ytterligare 6 500 barn och antalet växer. Det ökade antalet barn som överlever en för tidig födsel har skapat en helt ny population av växande individer och en betydande andel av dem beräknas behöva medicinskt, psykologiskt och socialt stöd.

I norra sjukvårdsregionen överlever fler sjuka nyfödda och för tidigt födda än någon annanstans. Orsaken är en mer aktiv vård av barnen och av kvinnor under graviditet och förlossning. Avdelningen för neonatal intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus är drivande i utvecklingen och verksamheten har därför utsetts till ett av sjukhusets profilområden.

– Vi har fantastiska resultat av vår prematurvård men det finns fortfarande mycket vi kan förbättra under vårdtiden på sjukhus, efter utskrivningen, under uppväxten och i skolan, säger Magnus Domellöf, professor och överläkare på Norrlands universitetssjukhus, samt ordförande för Svensk förening för neonatalogi.

Den 17 november uppmärksammas för tidigt födda barn världen över i samband med Världsprematurdagen. På Norrlands universitetssjukhus ordnas ett seminarium med paneldiskussion med bland annat läkare, forskare, föräldrar, lärare, psykologer och politiker som belyser vårdtiden på neonatalavdelningen samt vad som händer när barnen och deras familjer möter barnavårdscentral, förskola och skola.

Datum och tid: Torsdag den 17 november kl. 16.3020.00.

Plats: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Arrangörer: Västerbottens läns landsting, Lilla barnets fond, Svenska neonatalföreningen och Svenska prematurförbundet i samarbete med AbbVie.

Moderator: Linda Olofsson

Seminariet är öppet för alla som är intresserade, både allmänheten och sjukvårdspersonal, och man anmäler sig via länken som finns i bifogad inbjudan längst ner.

OBS! I inbjudan står det att sista anmälningsdag var 10 november, men anmälningsdatumet har förlängts fram till 15 november. Du anmäler dig fortfarande genom att klicka på länken i inbjudan.

Medier som vill delta hälsas också varmt välkomna och behöver inte anmäla sig!

Mer information
Magnus Domellöf, 070-671 79 63

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 72 32, 072-214 43 47

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum